Infektio voi laukaista äkillisen sekavuusoireyhtymään eli deliriumin iäkkäillä. Delirium on yksi vakavimmista ikääntyneiden ihmisten äkillisistä terveysongelmista. Se edellyttää aina nopeita toimia päivystyksessä. Sen tunnistaminen voi kuitenkin olla lääkäreille vaikeaa, koska oireet muistuttavat muistisairauksia. Erottava tekijä kuitenkin on, että oireet tulevat äkillisesti toisin kuin muistisairauksissa.

Infektioilta suojautuminen on keskeisessä roolissa deliriumin ehkäisyssä. Hyvä käsihygienia ja rokotukset esimerkiksi influenssaa vastaan ovat tärkeitä ikääntyneillä.

Nuoremmista poiketen pienikin terveydentilan muutos, kuten lievä infektio tai sopimaton lääke voivat romahduttaa ikääntyneiden toimintakyvyn täysin. Usein siitä seuraa sekavuutta, levottomuutta ja ahdistuneisuutta. Pahimmillaan tilanne voi johtaa deliriumiin, jonka ennuste on hoitamattomana huono. Delirium kaksinkertaistaa vanhuspotilaan sairaalahoidon keston.

Geriatrian professorin, ylilääkäri Jouko Laurilan mukaan yksi kaikkein tavallisimmista deliriumin tunnusmerkeistä on se, että ikääntyneen ihmisen käytös muuttuu nopeasti. Deliriumin puhjetessa potilaan kanssa ei pääse enää normaaliin kontaktiin.

– Delirium on yhtä vakava sairaus kuin verenmyrkytys. Se jää kuitenkin helposti huomaamatta, sanoo Pohjolan lääkäripäivillä keskiviikkona puhunut Laurila. Lääkäripäiviä vietetään Oulussa.

Deliriumista kärsivän tarkkaavaisuus ja tajunnantaso laskevat. Hän voi puhua sekavia, olla harhainen tai käyttäytyä sairaalloisen epäluuloisesti. Voimakkaat pelkotilat voivat johtaa aggressiiviseen puolustautumiseen. Usein myös uni-valverytmi häiriintyy.

Suurin osa deliriumia sairastavista on ikääntyneitä, monisairaita tai muuten hauraita vanhuksia. Erityisesti etenevät muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti, altistavat deliriumille.

Yleisimpiä ikääntyneen ihmisen deliriumin syitä infektioiden lisäksi ovat huonosta juomisesta tai kuumeesta johtuva kuivuminen. Tyypillistä sen puhkeaminen on myös leikkauksen, etenkin lonkkaleikkauksen jälkeen.

Deliriumin ennaltaehkäisyssä on keskeistä pitkäaikaissairauksien hoito, riittävästi energiaa ja ravintoaineita sisältävä ruoka, riittävä nesteen nauttiminen sekä infektioilta suojautuminen.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.