Uudenvuoden ilotulitteet aiheuttivat 11 sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa.

Ensimmäistä kertaa 2000-luvulla pienet lapset välttyivät vammoilta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan yhdenkään alle 12-vuotiaan lapsen silmä ei vammautunut vuodenvaihteen juhlinnassa.

Suojalasien käytössä suomalaisilla on edelleen parantamisen varaa: sairaalassa hoidetuista yhdellä oli ollut käytössä suojalasit.

Vammoja saaneista neljä oli naisia. Alaikäisiä vammoja saaneista oli kolme: kaksi katsojaa ja yksi ampuja.

Vammautuneista kuusi oli ilotulituksen katsojia, joille lasien käyttö ei ole pakollista, mutta suotavaa.

Silmävammojen määrä oli matalin sen jälkeen, kun ilotulitteita koskeva nykyinen lainsäädäntö tuli voimaan tammikuussa 2010.