Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myönsi perjantaina maamme arvostetuimpiin lääketieteellisiin tunnustuksiin kuuluvan Konrad ReijoWaaran palkinnon dosentti Annikki Vaalastille.

Moniammatillisuutta korostava Vaalasti on työllään olennaisesti vaikuttanut haavanhoidon nykyosaamiseen ja sen merkityksen ymmärtämiseen Suomessa, kerrotaan Duodecimin tiedotteessa.

Samassa tilaisuudessa jaettiin tiedottajapalkinto Husin ylilääkärille Asko Järviselle helposti ymmärrettävästä covid-19-pandemiaa käsittelevästä viestinnästä.

Annikki Vaalasti tunnetaan haavanhoidon uranuurtajana Suomessa. Hän on ollut mukana laatimassa haavanhoitoon liittyviä Käypä hoito -suosituksia sekä suunnittelemassa ja perustamassa Tampereen yliopistosairaalan haavakeskusta.

Kliinisen työnsä ohessa hän on jatkanut tutkimusta ihosairauksista ja erityisesti alaraajaan kohdistuvista ongelmista, kuten laskimoperäisistä haavoista, vaskuliittihaavoista ja diabetekseen liittyvistä haavoista. Hän on ollut tiiviisti mukana alan kehityksessä ja osaltaan vaikuttanut siihen, että haavanhoidon merkitys ymmärretään aiempaa paremmin.

Vaalasti nauttii arvostusta myös oman erikoisalansa ulkopuolella ja häntä pidetään yhteistyökykyisenä ja auttamishaluisena ammattilaisena sekä suosittuna luennoitsijana. Yhteishengen luominen on Vaalastille tärkeä työn osa-alue.

– Ihopotilaan hoito vaatii monen eri ammattiryhmän osaamista ja usein myös monen eri erikoisalan osaamista. Ilman yhteistyötä tämä ei onnistu. Uskon, että se heijastuu myös potilaan kokemukseen saamastaan hoidosta, Vaalasti kertoo tiedotteessa.

Tampereen yliopistosairaalan haavakeskus on Vaalastin uran merkittävimpiä saavutuksia.

Haavakeskus on moniammatillinen toiminnallinen yksikkö, jossa sekä poliklinikalla että vuodeosastolla monen eri erikoisalan lääkärit, hoitajat ja erityistyöntekijät kerääntyvät potilaan luokse suunnittelemaan tutkimuksia ja hoitoa. Tämä nopeuttaa ja parantaa hoidon toteutusta sekä vähentää potilaalle hoidosta aiheutuvaa riesaa.

Konrad ReijoWaaran palkinto myönnetään henkilölle, joka on potilaiden ja kollegoiden arvostama ja jonka työtä leimaavat korkea ammattitaito, auttamisenhalu, rehellisyys ja ystävällisyys.

– Palkinto on suuri luottamuksen osoitus kollegoilta itseäni ja työtäni kohtaan. Koen sen myös arvostuksena ihotautien erikoisalaa kohtaan, Vaalasti sanoo.

Kevään käänne. Koronavirus muutti ylilääkäri Asko Järvisen työnkuvan täysin.

Ylilääkäri Asko Järvinen on ollut tuttu näky mediassa koronavirusta käsittelevien aiheiden yhteydessä. Kevään 2020 pandemiatilanteessa Järvinen kommentoi julkisuudessa johdonmukaisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi asiasta, joka oli kaikille uusi ja josta liikkui ristiriitaista informaatiota.

Koronavirus muutti infektiosairauksien klinikan ylilääkärinä kymmenen vuotta toimineen Järvisen työnkuvan täysin ja vaati henkilökohtaisia uhrauksia ja kokonaisvaltaista heittäytymistä tilanteeseen.

– Tammikuun lopulla oli selvää, että kevät tulisi olemaan erilainen ja sen täyttäisi koronan ympärillä tehtävä työ. Hiihtolomaviikosta työnkuva muuttui täysin ja tein itse ensin etulinjassa koronatyötä kellon ympäri viikon jokaisena päivänä. Muut työt ovat jääneet taustalle ja aika on mennyt koronaepidemian hoitamiseen. Perheelle tai sosiaaliselle elämälle ei ole juuri jäänyt aikaa. Ystäville olen sanonut, että näkevät minua nyt enemmän, Järvinen kertoo.

Julkisissa esiintymisissään Järvinen on pyrkinyt miettimään, mikä on se tavallisen ihmisen kannalta tärkeä viesti, joka tulisi saada perille. Hän on myös tietoisesti pyrkinyt välttämään ammattitermejä.

– Itse tiedostan vastanneeni usein, ettemme tiedä vastausta, mutta olen kertonut ajatukseni ja sen, minkä tiedon pohjalta katsomukseni esitän, hän jatkaa.

Järvinen on yllättynyt ja iloinen saamastaan Tiedottajapalkinnosta.

– Koen sen samalla tunnustuksena myös infektioalan osaajille koronaepidemian tiedotuksen hoitamisesta, sillä ei yksi mies kaikkea tee.