Aluehallintovirastot ja Valvira ovat vuonna 2019 jatkaneet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn eli niin sanotun hoitotakuun systemaattista valvontaa.

Positiivinen uutinen tältä vuodelta on, että erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu entistä paremmin. Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn valvonnassa havaitut ongelmat ovat tyypillisesti kapea-alaisia, tiettyyn erikoisalaan, kuten silmätauteihin, liittyviä ja niiden taustalla on haasteita esimerkiksi tarvittavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

Valoisan tilanteen musta reuna on perusterveydenhuolto, jonka hoitoon pääsyssä on edelleen merkittävää kuntakohtaista vaihtelua. Hoitoon pääsyn ongelmat heijastuvat edelleen muun muassa päivystystoiminnan ruuhkautumisena.

Aluehallintovirastoissa on vuoden 2019 aikana otettu vireille yli 70 perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä koskevaa valvonta-asiaa. Valvirassa on samaan aikaan valvottu yhtätoista sairaanhoitopiiriä erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn osalta.

Valvonta-asia on usein ratkaistu kehotuksella saattaa hoitoon pääsy lain edellyttämälle tasolle ja seuraamalla sen jälkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Valvontaviranomaiset ovat myös järjestäneet ohjaustilaisuuksia, joissa on yhdessä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa etsitty pysyviä ratkaisuja hoitoon pääsyn haasteisiin.

Lue myös:

THL teki virheen – Uusi hoitotakuu vaatii 500–800 terveyskeskuslääkäriä vähemmän kuin alun perin arvioitiin (MU 6.6.2019)

Perusterveydenhuollossa päästävä nopeammin hoitoon – ”Lääkärien vastaanottoaikojen lisäys ei ole ainoa ratkaisu ongelmaan” (MU 20.5.2019)