Ilmansaasteiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen kertyy kiihtyvästi uutta tietoa, eikä tilanne näytä hyvältä.

Chicagon yliopiston yhteydessä toimiva energiapolitiikan instituutti julkaisi syyskuussa raportin, jonka mukaan maailman ihmiset menettävät keskimäärin 2,2 elinvuotta saastuneen ilman vuoksi.

Kyse ei ole vain kohonneesta kuolemanriskistä, hengitystiesairauksista tai sydäntaudeista, kuten ennen luultiin.

"On kertymässä näyttöä siitä, että ilmansaasteilla on vaikutusta myös neurologisiin sairauksiin", sanoo Itä-Suomen yliopiston hoidon vaikuttavuuden professori Anna-Maija Tolppanen, jolla on taustaa analyyttisen epidemiologian puolella, Alzheimerin taudin riskitekijöiden tutkijana.

Lue täältä koko juttu, jossa Tolppanen kertoo, mitä ilmansaasteiden vaikutuksesta tiedetään esimerkiksi Alzheimerin taudin ja autismikirjon häiriöiden syntyyn.