Ilmansaasteiden tiedetään heikentävän ihmisten terveyttä ja lisäävän sydän-, verisuoni- sekä hengityssairauksiin sairastumisen riskiä. Sen sijaan ilmansaasteiden vaikutukset aivojen terveyteen tunnetaan vielä hyvin huonosti.

Nyt Itä-Suomen yliopistossa pyritään selvittämään asia suurapurahan saaneella tutkimuksella.

Akatemiatutkija Katja Kannisen tutkimusryhmä on saanut Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastojen 100 000 euron suuruisen apurahan. Kaikkiaan hankkeeseen osallistuu neurotieteiden ja ympäristötieteiden nuoria osaajia neljästä eri tutkimusryhmästä Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja Joensuun kampuksilta.

Työryhmä pyrkii nyt ensimmäistä kertaa selvittämään ilmansaasteiden yhteyttä aivojen toimintaan ja erityisesti Alzheimerin taudin syntymekanismeihin käyttämällä useita uudenlaisia, potilasperäisiä Alzheimerin tautia mallintavia soluja sekä Alzheimerin taudin eläinmalleja.

Tutkimuksen odotetaan tuottavan uutta tietoa ilmansaasteiden vaikutuksista aivoissa, selvittämään näiden vasteiden keskeisiä mekanismeja ja tarjoamaan mahdollisia kehityskohteita aivosairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon.