Ilmansaasteet voivat edistää emfyseeman eli keuhkolaajentuman kehittymistä.

Keuhkolaajentumassa potilaan keuhkorakkuloiden seinämät vaurioituvat, mistä aiheutuu hengitysvaikeuksia. Keuhkolaajentuman suurin aiheuttaja on tupakointi, mutta se liittyy usein krooniseen keuhkoputken tulehdukseen ja keuhkoahtaumatautiin.

Tutkijat saivat keuhkolaajentuman kehittymisen ja ilmansaasteiden välisen yhteyden selville 7 000 aikuisen kymmenvuotisiin seurantatietoihin kuudesta eri yhdysvaltalaiskaupungista. Jama-lehdessä julkaistuissa tutkimuksessa yhdistettiin osallistujien keuhkotutkimusten tiedot heidän asuinalueidensa ilmansaastepitoisuustietoihin. Keuhkolaajentuman riski todettiin suurentuneeksi osallistujilla, joiden hengitysilmassa oli runsaasti PM2,5-pienhiukkasia, otsonia, mustaa hiiltä tai typpidioksidia.

Erityisen selkeä yhteys oli otsonin kohdalla. Tutkijoiden mukaan suuret otsonipitoisuudet voivat aiheuttaa jopa tupakointiin verrattavia haittoja keuhkoille etenkin, jos altistus jatkuu vuosikymmeniä.

Hengitysilman otsoni muodostuu auringonvalon vaikutuksesta lähinnä liikenteen ja teollisuuden päästöistä. Otsonipitoisuudet ovat suurimmillaan aurinkoisella säällä.

Tutkimustuloksista kertoi ensin Uutispalvelu Duodecim.