Vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia korjaava lakiluonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle. Asiasta uutisoi Iltalehti. Lakimuutoksen tavoitteena on lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta järjestelmää kohtaan. Lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn elo-syyskuussa ja lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa. Lakiluonnoksen mukaan vakuutuslääkäreiden on jatkossa vahvistettava tekemänsä arvio lausumalla ”kunnian ja omantunnon kautta”.

Nykyisin vakuutuslaitoksen lääkärin asiakirjamerkintöihin ei sovelleta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain vastaavan sisältöistä säännöstä. Tämä kumottaisiin. Lisäksi lakiin lisättäisiin aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset tavasta, jolla vakuutuslääkärit ottavat kantaa lääketieteellisiin selvityksiin.

Iltalehden mukaan lakiin ehdotetaan myös vaatimusta siitä, että kannanotot tulee laatia yhdenmukaisesti ja selkeitä ilmaisuja käyttäen. Lausunnoissa saisi jatkossa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. Tarkoitus on, että ihmisten olisi helpompi ymmärtää niitä.

Jatkossa vakuutuslääkärin kannanottoon olisi myös merkittävä ratkaistavaa etuutta koskevan lain kriteerien mukaiset seikat, joihin lääketieteellinen arviointi keskeisiltä osin perustuu, ja arvio saa sisältää vain päätöksen perustelemisen kannalta tarpeellisia seikkoja.

Lisäksi lakihanke vahvistaa, että vakuutuslaitoksen lääkäri osallistuu asian käsittelyyn yhtenä asiantuntijana juristien ja muiden vakuutuslaitoksen asiantuntijoiden kanssa, eikä hän yksin ratkaise asiaa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.