1980-luvun alkupuolelta asti säilötyt veri- ja ulostenäytteet auttavat nyt tutkijoita, jotka selvittävät hivin ja aidsin taustoja, kertoo tietotoimisto Axios.

Microbiome-tiedelehdessä julkaistiin torstaina tutkimus, jossa nykymenetelmien avulla hyödynnettiin liki 40 vuotta vanhoja näytteitä, jotta saataisiin selville suoliston mikrobiston merkitys yksilöiden herkkyydelle saada hiv-tartunta tai aids epidemian varhaisvaiheessa.

Tutkimuksen mukaan hiv-tartunnan saaneilla miehillä näytti olleen ennen tartuntaa erilainen suoliston mikrobikanta kuin niillä riskissä olleilla miehillä, jotka säästyivät tartunnalta. Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että sairastuneilla oli suolistossaan enemmän tulehdusta edistäviä mikrobeja kuin hiv-negatiivisina pysyneillä.

Tutkijoiden mukaan hiv-infektio kehittyi aids-vaiheeseen nopeiten niillä, joiden suoliston bakteerikanta oli heikointa laatua.

Tutkimuksen aineistona käytettiin Pittsburghin yliopiston vuonna 1983 vapaaehtoisilta luovuttajilta keräämiä veri- ja ulostenäytteitä.