Suomalaiset lääkärit ovat yllättävän huolimattomia kirjoittaessaan reseptejä.

Lyhenteiden käyttö annostusohjeissa on melko yleistä, vaikka se on vastoin sähköisen reseptin toimintamallia. Lyhenteiden käyttö lisää riskiä, että reseptiä tulkitaan väärin apteekissa.

Lyhenteet eivät ole lääkemääräysten ainoa ongelma.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvisi äskettäin, että seitsemän prosenttia sähköisistä resepteistä sisältää jonkin virheen, puutteen tai epäselvyyden.

Suurin osa raportoiduista reseptipoikkeamista liittyi annostus- ja käyttöohjeisiin sekä määrättyyn lääkkeeseen ja lääkemäärään.

Se kävi ilmi Journal of Pharmaceutical Health Services Research -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa, jonka tekemiseen osallistuivat muun muassa yliopistotutkija Johanna Timonen ja professori Riitta Ahonen.

Tutkimuksen rahoitti Kela.

Tutkimus toteutettiin helmikuussa viime vuonna. Yhteensä 54 apteekkia eri puolilta Suomea kirjasi kolmen päivän ajan kaikki sähköisissä resepteissä esiintyneet reseptipoikkeamat, jotka farmaseuttinen henkilöstö havaitsi reseptintoimituksessa.

Tutkimusjakson aikana apteekit toimittivat yhteensä 41170 reseptiä, joista 2978 eli seitsemän prosenttia sisälsi vähintään yhden reseptipoikkeaman. Yhteensä raportoitiin 3622 reseptipoikkeamaa.

Yleisin reseptipoikkeama sähköisissä resepteissä oli lyhentein kirjoitettu annostusohje, jonka sisälsi 1897 reseptiä.

Toinen yleinen reseptipoikkeama oli lääkkeen käyttötarkoituksen puuttuminen, joka havaittiin 847 reseptissä.

Käyttötarkoituksen puuttuminen voi aiheuttaa ongelmia lääkkeen käyttäjälle. Lääkkeellä voi olla useita eri käyttöaiheita ja siksi lääkkeen käyttäjän on tärkeä tietää, mihin tarkoitukseen lääke on hänelle määrätty.

Tämä on tärkeää erityisesti lääkevaihtotilanteissa, koska lääkevalmisteen nimi, lääkepakkaus ja lääkkeen ulkomuoto vaihtelevat lääkevalmisteiden välillä.

Tutkimuksessa nousi esiin myös 311 tapausta, joissa annostusohje oli epäselvä tai virheellinen. Muita havaittuja poikkeamia olivat muun muassa väärä tai epäselvä lääkkeen määrä 105 reseptissä, väärä lääkemuoto 22 reseptissä ja merkittävä lääkkeiden yhteisvaikutus 18 reseptissä.

Mitä apteekeissa tapahtuu, kun reseptissä on virhe?

Yleisimmin poikkeamat selvitettiin kirjoittamalla annostusohje auki tai keskustelemalla asiakkaan kanssa. Neljässä prosentissa tapauksista otettiin yhteyttä lääkkeen määränneeseen lääkäriin.

Seuraukset potilaalle eivät olleet kovin dramaattisia. Vain pienessä osassa tapauksista asiakas ei saanut lääkettään heti tai saman päivän aikana.