Turun kaupunki aloittaa ensi vuoden alussa 75-vuotiaiden terveyttä ja palveluntarvetta kartoittavat neuvolavastaanotot, kertoo Turun Sanomat (TS 5.9.).

Kyseessä on aluksi kaksivuotinen kokeilu, johon pääsevät osallistumaan vuosina 1945 ja 1946 syntyneet turkulaiset. Turun geriatrian poliklinikan osastonlääkärin Laura Viikarin mukaan pilotilla haetaan valtakunnallista mallia, jolla ikäihmisten neuvolaa olisi järkevää ja kustannustehokasta toteuttaa isoissa kaupungeissa.

Vastaavaa on jo tarjolla joillakin pienemmillä paikkakunnilla, kuten Liedossa ja Raahessa.

Mistä ikäihmisten neuvolassa on kyse? Terveystarkastuksen lisäksi neuvolassa tarkastellaan ihmisen tarvetta apuun laajasti, esimerkkinä alkoholinkäyttö ja yksinäisyys.

Asiakkaat saavan vanhusneuvolasta monenlaista hyötyä maksuttomasti: sydänfilmin, suun terveyden kartoituksen, lääkitysarvion ja laboratoriopaketin, kertoo Viikari Turun Sanomissa.

Lyhyessä pilotissa ei vielä saada selville, millaisia vaikutuksia neuvolalla on asiakkaiden elämään pidemmällä aikavälillä. Jotakin käsitystä siitä kuitenkin saadaan, sillä neuvolaan osallistuneille lähetetään puolen vuoden kuluttua seurantakysely, kertoo Turun kaupunginsairaalan ylilääkäri Kari Koskela.

Toiveena on, että neuvolassa löydettäisiin hoidon kannalta ajoissa diabeteksen kaltaisia piileviä vakavia sairauksia. Olennaista on myös saada ikäihmisten lääkitysturvallisuus kuntoon tarkistamalla heidän käyttämänsä lääkkeiden ajantasaisuus ja turvallisuus.

– Yli puolella geriatrian osastohoitoon tulevista on lääkitysvirheitä. Kansallisten tutkimusten mukaan jopa 40 prosenttia niistä saattaa olla henkilölle vahingollisia, Koskela sanoo Turun Sanomissa,

Myös pääkaupungissa tapahtuu uutta. Lue siitä lisää täältä.

Helsingissä otettiin syyskuun alussa käyttöön uusi kuntouttava arviointiyksikkö, joka tarjoaa ikääntyneille entistä varhaisemmassa vaiheessa tukea kotona asumiseen.

Varhaisen vaiheen tukea voidaan tarjota esimerkiksi sairaalasta tai päivystyksestä kotiutuville.

Lue myös:

Tutkimus: Joka kolmas toivoo elävänsä satavuotiaaksi (MU 29.8.2019)

Palvelutaloon muutolla on hyvät ja huonot puolensa – Ikääntyneen toimintakyky alenee, mutta turvallisuuden tunne vahvistuu (MU 8.8.2019)

Muistisairaudella vaikutusta kieleen – Pohjoismaisten kielten professori tutkii muistisairaiden vuorovaikutusta (MU 23.8.2019)