Ikääntyneiden influenssarokotetutkimusta ei toteuteta kaudella 2021–2022 koronaepidemian vuoksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama tutkimus jäi väliin myös viime vuonna.

Rokotetutkimusta on tarkoitus jatkaa syksyllä 2022, jolloin osallistujat kutsutaan mukaan kotiin lähetettävällä kirjeellä.

Aikaisempina vuosina tutkimukseen osallistuneet voivat tänä syksynä hakea tavallisen influenssarokotteen oman paikkakuntansa ohjeiden mukaisesti. Influenssarokotetta suositellaan kaikille 65 vuotta täyttäneille.

Lykkääntyneessä FinFluHD-tutkimuksessa korkea-annoksisen influenssarokotteen tehoa verrataan tavanomaisen annoksen sisältävään rokotteeseen.

Uuden tutkimusvalmisteen, 4-valenttisen korkea-annoksisen influenssarokotteen, tehokkuutta arvioidaan ikääntyneillä. Tavoitteena on selvittää, suojaako tutkimusvalmiste influenssan jälkitauteina esiintyviltä vakavilta verenkierto- ja hengitystiesairauksilta paremmin kuin tällä hetkellä käytössä oleva rokote.

Tutkimuksen toteuttajana on THL:n hyvinvointivaikuttajat-osasto yhteistyössä rokotevalmistaja Sanofi Pasteurin kanssa. Tutkimussuunnitelma on hyväksytty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa ja saanut puoltavan lausunnon Husin eettiseltä toimikunnalta. Tutkimus ei ole osa kansallista rokotusohjelmaa.