Ammattikorkeakouluissa tällä hetkellä opiskelevat sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat gerontologisen hoitotyön osaamisensa keskinkertaiseksi, osoittaa terveystieteiden maisteri Anniina Tohmolan väitöstutkimus.

Tohmola selvitti tutkimuksessaan, millaista gerontologisen eli ikääntyneiden hoitotyön osaamista sairaanhoitajakoulutus tällä hetkellä tuottaa. Tutkimus keskittyi gerontologisen hoitotyön osaamisalueiden määrittelyyn ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamisen selvittämiseen.

Aiemmasta sote-alan koulutuksesta hyötyä

Tohmolan väitöstutkimuksen mukaan gerontologisen hoitotyön neljä keskeistä osaamisaluetta ovat kliinisen hoitotyön osaaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen sekä eettinen osaaminen.

Tohmola kehitti gerontologisen hoitotyön osaamista kuvaavan mittarin, GeroNursingComin, jonka avulla hän selvitti sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamista yhdeksässä eri ammattikorkeakoulussa yhteensä 274 opiskelijalta.

Selvityksen mukaan sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat gerontologisen hoitotyön osaamisensa keskitasoiseksi. Aiemmasta sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta ja hoitotyön työkokemuksesta oli vastausten mukaan suurta hyötyä osaamisen kehittymisessä. Parasta osaaminen oli arvostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen osaamisalueella ja huonointa ikääntyneiden seksuaalisuuden tukemisen osaamisalueella.

Opiskelijan tausta vaikuttaa oppimistuloksiin

Taustoiltaan erilaiset opiskelijat, kuten lähihoitajat, ylioppilaat tai alanvaihtajat, saavuttavat erilaisia oppimistuloksia, mikä tulisi Tohmolan mielestä huomioida koulutuksen suunnittelussa.

”Ikääntyneiden hoitotyö on vaativaa, ja osaamisen tulisi olla korkeatasoista. Vain hyvällä osaamisella kyetään vastaamaan ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn haasteisiin. Hyvästä osaamisesta on hyötyä myös työntekijälle, sillä se tekee hoitotyöstä mielenkiintoista ja antoisaa”, Tohmola sanoo tiedotteessa.

Tohmola väittelee Oulun yliopistossa 12. marraskuuta.