Hoitamattomaan ihokeliakiaan voi liittyä komplikaatioita, jopa imusolmukesyöpä. Hoidettuna ihokeliakiaa sairastavien ennuste on sen sijaan erinomainen ja kuolleisuus saattaa olla jopa pienempi kuin väestössä yleensä.

Tämä käy ilmi Taysin ihotautiklinikassa työskentelevän ihotautien ja allergologian erikoislääkärin Anna Alakosken väitöstutkimuksesta, joka tarkastetaan 3. joulukuuta Tampereen yliopistossa.

Alakoski selvitti tutkimuksessaan ihokeliakiapotilaiden ennustetta terveyskäyttäytymiseen, sairastavuuteen, kuolleisuuteen ja kuolinsyihin liittyen.

kauran pitkäaikainen käyttö on ihokeliakiaa sairastavalle turvallista

Ihokeliakia on keliakian ihoilmentymä, jossa ravinnon gluteeni käynnistää geneettisesti alttiiden henkilöiden elimistössä monimutkaisen autoimmuunipohjaisen tulehdusreaktion. Tästä ovat seurauksena kutiseva ja rakkuloiva ihokeliakiaihottuma sekä keliakialle ominaiset ohutsuolimuutokset.

Ihokeliakian hoitona on elinikäinen gluteeniton ruokavalio, jossa vältetään vehnää, ohraa ja ruista. Aiemmassa kyselytutkimuksessa osa ihokeliakiapotilaista ilmoitti välttävänsä myös kauraa epäiltyään sen aiheuttavan iho- ja suolioireita.

Kauran pitkäaikainen käyttö on ihokeliakiaa sairastavalle turvallista.

Alakoski selvitti väitöstutkimuksessaan, onko ihokeliakiaa sairastavan turvallista syödä kauraa. Kaura on gluteenitonta, mutta sen pitkäaikaisen käytön turvallisuutta ja vaikutuksia terveyteen ihokeliakiassa ei ole aiemmin tutkittu.

Alakosken tutkimuksessa todettiin, että kauran pitkäaikainen käyttö on ihokeliakiaa sairastavalle turvallista eikä lisää taudin aiheuttamia komplikaatioita tai pitkäaikaissairauksia.

"Kaurankäytöllä saattaa olla jopa terveysvaikutuksia, koska kauraa käyttävillä ihokeliaakikoilla oli parempi elämänlaatu ja vähemmän suolioireita kuin niillä, jotka eivät käyttäneet kauraa”, Alakoski sanoo tiedotteessa.

Etenkin hoitamattomaan keliakiaan ja ihokeliakiaan tiedetään liittyvän komplikaatioita kuten luunmurtumia ja suurentunut lymfoomariski. Lisäksi useiden tutkimusten mukaan keliakiassa kokonaiskuolleisuus näyttäisi olevan koko väestön kuolleisuutta suurempi.

Alakosken väitöskirjatutkimus osoitti, että ihokeliakiaa sairastavien kokonaiskuolleisuus saattaa olla jopa pienempi kuin koko väestön kuolleisuus. He kuolevat tavanomaista harvemmin aivoverenkierron häiriöihin ja alkoholista johtuviin sairauksiin.

"On yllättävää, että kuolleisuus ihokeliakiassa on pienempi kuin keliakiassa ja myös muussa väestössä, ja syyt tähän ovatkin pitkälti vielä selvittämättä. Sen sijaan eroa ihokeliakian ja keliakian kuolleisuuksissa saattaa osittain selittää näiden tautien erilainen vaikeusaste”, Alakoski sanoo.

”On myös mahdollista, että ihokeliakiaa sairastavat noudattavat gluteenitonta ruokavaliota tarkemmin kuin keliaakikot, koska ihokeliakiassa kiusalliset iho-oireet ilmaantuvat nopeasti gluteenittoman ruokavalion pienissäkin poikkeamissa.”