Iäkkäiden sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten muistiongelmia tai sekavuustilaan viittaavia tarkkaavaisuuden häiriöitä voidaan havaita yksinkertaisilla testeillä.

Tämä selviää Tampereen yliopiston tutkimuksesta.

Sen mukaan muistiin ja alkavaan sekavuustilaan liittyviä häiriöitä voidaan havaita nopeilla ja helppokäyttöisillä testeillä, kuten kuuden kohdan muistiseulalla (Six-Item Screener) tai pyytämällä potilasta luettelemaan kuukaudet takaperin (MOTYB-testi).

Tutkimus tehtiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa ja siinä oli mukana 151 potilasta, jotka olivat täyttäneet 70 vuotta.

Heistä joka kolmannella osoittautui olevan joko muistitoimintojen häiriö tai tarkkaavaisuuden häiriö, jota ei ollut sairaalassa aiemmin havaittu.

Tarkkaavaisuuden häiriö havaittiin 30 potilaalla eli 20 prosentilla tutkimukseen osallistuneista, mutta alle puolella oli siihen viittaavia mainintoja sairauskertomuksessaan.

Tutkimuksessa käytetyt testit soveltuvat nopeutensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta dementian ja deliriumin seulontaan kiireisessä sairaalaympäristössä.

Sairaalassa ei usein huomata vanhan ihmisen muistiongelmia tai tarkkaavaisuuden häiriöitä. Ne kuitenkin haittaavat toimintakykyä ja hidastavat toipumista muista sairauksista.

Tutkijoiden mukaan testejä pitäisikin käyttää rutiininomaisesti, koska muistin ja tarkkaavaisuuden häiriöt jäävät muuten herkästi toteamatta.

Sama pätee myös moniin muihin geriatrisiin ongelmiin: vain selvimmät tapaukset näkyvät päällepäin.