Apteekkariliitto on jakanut yhteensä 18 000 euroa apurahaa apteekkitoimintaan liittyviin kehittämisprojekteihin. Apurahan saaneita projekteja on kaksi, ja ne kummatkin keskittyvät vanhusten lääkehoitoon.

Terhi Toivo ja Maarit Dimitrow saivat 10 000 euroa oppaaseen, joka auttaa farmaseutteja ja proviisoreita hyödyntämään lääkitysriskien seulontamittareita, tunnistamaan riskipotilaat ja arvioimaan vanhusten lääkehoitoja.

Tavoitteena on, että opas yhtenäistää seulontamittareiden tulkintaa ja käyttöä apteekeissa. Opas sisältää käytännönläheiset ohjeet siitä, miten mittareita hyödynnetään riskipotilaiden tunnistamisessa sekä lääkehoitojen arvioinneissa. Samalla apteekkien osaaminen halutaan tuoda entistä kiinteämmäksi osaksi vanhusten lääkitysturvallisuuden varmistamista.

Sanna Räntilä puolestaan sai 8 000 euron apurahan apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen liittyvään tutkimukseen, jossa kehitetään apteekkien ja muun terveydenhuollon yhteistyötä kotihoidon lääkitysasioissa. Tavoitteena on rakentaa toimintamalli, joka parantaa yhteistyötä ja hyödyntää farmaseuttista osaamista, kun arvioidaan kotihoitoon tulevan asiakkaan palvelun tarvetta. Perustana ovat apteekkien lääkehoidon arviointipalvelut.

Hankkeessa aiotaan luoda paikallinen verkosto, joka helpottaa terveydenhuollon yksiköiden ja ammattilasten yhteydenpitoa. Lisäksi selvitetään, miten toimintamalli vaikuttaa asiakkaan lääkitysturvallisuuteen, lääkehoidon laatuun ja toimintakykykyyn ja millaisia näkemksiä työhön osallistuvilla ammattilaisilla on.

Tarkoitus on lisäksi määritellä perusteet apteekkien tuottamalle lääkehoidon arviointipalvelulle.