Jyväskylän yliopistossa on kehitetty mittari, jolla voi arvioida iäkkäiden ihmisten aktiivisuutta.

Aktiivisuus tarkoittaa oma-aloitteisuutta ja sitä, että itse tekee jotain tärkeinä pitämiensä asioiden eteen.

Mittarin avulla voidaan tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka iäkkäät ihmiset itse pyrkivät edistämään hyvinvointiaan omien tavoitteidensa mukaisesti, omien kykyjensä ja mahdollisuuksiensa puitteissa.

Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantasen mukaan iäkkäiden ihmisten hyvinvointia on usein tutkittu ikään kuin se olisi ainoastaan riippuvainen ulkoisista olosuhteista.

– Uusi mittarimme avaa toisenlaisen näkökulman vanhuuden tutkimukseen, koska se ottaa huomioon ihmisten oman pyrkimyksen hyvinvointinsa edistämiseen.

Hänestä aktiivisuus on yksilöllistä. Liikunta on tärkeä aktiivisuuden muoto, mutta ei ainoa.

– Yksi on kiinnostunut luonnossa liikkumisesta, toinen pitää kodin viihtyisyyden edistämistä tärkeänä ja kolmas ottaa vastuuta yhteisten asioiden edistämisestä esimerkiksi järjestöissä ja neljäs on keskittynyt nikkarointiin tai käsitöihin. Nykykäsityksen mukaan kaikenlainen mieluisa ja myönteinen aktiivisuus on mielialalle ja hyvinvoinnille edullista, Rantanen kertoo tiedotteessa.

Mittarin kehittäminen kesti vuoden ja toteutettiin Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamassa hankkeessa, jonka aiheena on aktiivisena vanheneminen.

Parhaillaan käynnissä olevassa AGNES-tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitetään, mitkä asiat ovat yhteydessä aktiivisuuteen ja mitä seurauksia aktiivisuudella on.

Tähän asti saadut tulokset viittaavat siihen, että korkeampi aktiivisuus on hyvinvoinnille suotuisampaa kuin vähäinen aktiivisuus.

Mittarin kehittämiseen ja tutkimukseen osallistui yhteensä 235 60–94-vuotiasta henkilöä.