Hyvinvointialan etujärjestö Hali ry on huolissaan Kela-korvausten suunnitellusta poistosta. Järjestön mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa jättäneistä organisaatioista neljä viidestä on huolissaan palvelujen saatavuudesta, jos Kela-korvaukset lakkautettaisiin.

Hallitus aikoo tarkastella sote-uudistuksen yhteydessä yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten kohtaloa. Yhtenä vaihtoehtona on ollut Kela-korvausten lakkauttaminen. Lausuntopalautteen perusteella vaihtoehto herättää yhteiskunnallisissa toimijoissa laajaa huolta, Hali tiedottaa.

Hali kertoo käyneensä läpi sairaanhoidon Kela-korvausten tulevaisuutta koskevat lausunnot. Yhteensä 59 organisaatiota jätti aiheesta lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun mennessä lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta.

Mediuutiset ei ole nähnyt lausuntoja.

Neljä viidestä lausunnonantajasta ilmaisi Halin mukaan huolensa siitä, että palvelujen saatavuus heikkenee, jos Kela-korvauksia leikataan tai ne lopetetaan. Kahdeksan lausuntopalvelun kautta lausuntonsa antanutta tahoa tuki varauksetta korvauksien lakkauttamista. Kolmannes vastaajista nosti vahvasti esiin tarpeen lisäselvityksille, ennen kuin valmistelua voidaan jatkaa.

”Lausunnonantajien viesti on vakava: monikanavarahoitusta pohtineen virkamiestyöryhmän selvitys ei ole riittävän kattava, eikä järjestelmän kehittämisen vaihtoehtoja ole pohdittu lainkaan”, sanoo Halin terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause tiedotteessa.

Virkamiestyöryhmä arvioi, että jos Kela-korvauksista luovuttaisiin ja asiakkaat siirtyisivät julkisiin palveluihin, yksityisten palveluntuottajien hinnat laskisivat ja lääkärit ja hoitajat siirtyisivät enenevissä määrin julkiselle töihin. Lausunnonantajat kyseenalaistavat oletuksen.

”Kuvattu kehityskulku, jossa asiakkaiden siirtyessä julkiselle hinnat laskisivat ja henkilöstö siirtyisi julkiselle, ei ole uskottava”, sanoo Kansaneläkelaitos Halin mukaan lausunnossaan.

Huolta herättää se, miten hyvinvointialueet kykenisivät suoriutumaan joistakin erikoisaloista, kuten hammashuollon, psykiatrian, silmätautien ja naistentautien palveluista, joissa valtaosa käynneistä tapahtuu nykyisin yksityisellä.

”Jatkotyössä olisi selvitettävä mahdollisuutta kehittää korvausjärjestelmää siten, että se tukisi potilaiden valinnanvapautta ja vähintäänkin mahdollisuutta saada sellaisia erikoislääkäripalveluja, joita julkisella sektorilla ei ole tarjolla”, Lääkäriliitto ehdottaa Halin mukaan.

Järjestö kertoo monen lausunnon antajista katsovan, että sairaanhoitokorvauksiin ei tulisi tehdä muutoksia ainakaan ennen kuin juuri hyväksytyn sote-uudistuksen myötä syntyvien hyvinvointialueiden toiminta on vakiintunut.

Vastaajat näkevät erityisenä riskinä Kela-korvausten lakkauttamisessa yhtä aikaa käynnissä olevan sote-uudistuksen toimeenpanon sekä koronan aiheuttaman hoitovelan. Vastaajat nostavat huomioissaan esiin myös sen, että rahoituksen monikanavaisuutta suurempi ongelma terveydenhuollossa on rahoituksen riittämättömyys.

”On tärkeää, että pian työnsä aloittava, monikanavaista rahoitusta pohtiva parlamentaarinen työryhmä syventää vaikutusarvioita. Yhdeksi tarkasteluvaihtoehdoksi pitäisi ottaa myös nykyisen, laajasti hyödynnetyn ja julkisia varoja säästävän Kela-korvausjärjestelmän kehittäminen”, Kause sanoo.

LUE SEURAAVAKSI: