Hoidon saaminen tulee vaikeutumaan merkittävästi, mikäli sote-uudistus hyväksytään sote-valiokunnan mietinnön mukaisena. Näin arvioi hoiva-alan yritysten etujärjestö Hyvinvointiala HALI ry tiedotteessaan.

Mietinnössä rajataan tulevien hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hyödyntää yrityksiä ja järjestöjä hoidon ja hoivan hankkimisessa alueensa asukkaille.

HALI muistuttaa, että yksityiset palveluntuottajat ovat nopeuttaneet hoitoon pääsyä ja vastanneet jopa viidesosasta julkisista sote-palveluista.

Perustuslaki ei vaadi perustuslakivaliokunnan mukaan yksityisten toimijoiden rajaamista. Sote-valiokunnalla olisi HALIn mukaan ollut mahdollisuus jättää rajoitus pois esityksestä.

Harvinaista riitaa eduskunnassa

Mietintö muotoutui valiokunnassa ennen kaikkea hallituspuolueiden enemmistöllä, kun oppositiopuolueet ovat arvostelleet muutosesitysten kumoon äänestämistä. Mietintö valmistui harvinaisen erimielisenä ja siihen sisältyy kaksi vastalausetta.

Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakankaan mukaan jonot pitenevät nyt entisestään.

"On vaikea ymmärtää, miksi ihmisten hoitoon pääsyä ja mahdollisuutta hyvään hoivaan halutaan lainsäädännöllä vaikeuttaa. Jokaisen luulisi ymmärtävän, että ikääntyvässä Suomessa on yhä enemmän hoitotarpeita”, Rajakangas sanoo tiedotteessa.

”Ainoa johtopäätös on, että tähän lopputulokseen päädyttiin ainoastaan ideologisista syistä. Haluttiin työntää yritykset syrjään.”

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset.