Yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen asiaa ajava Hyvinvointiala HALI ry esittää, että kotitalousvähennyksen piiriin otettaisiin lisää sote-palveluja.

HALI haluaa, että sote-alan yritykset ja järjestöt valjastettaisiin tehokkaammin purkamaan poikkeusaikana syntynyttä hoitovelkaa.

”Hallituksen esitys kotitalousvähennyksen laajentamisesta kaksivuotisella kokeilulla on erinomainen. Nyt olisi lisäksi mietittävä, miten kotitalousvähennystä voisi hyödyntää vielä lisää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Esitämme, että vähennys tulisi laajentaa koskemaan myös kotona tehtävää lääkinnällistä kuntoutusta sekä sosiaalihuollon palveluja, kuten perhetyötä, koulunkäynnin tukea ja neuropsykiatrista valmennusta”, sanoo HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas tiedotteessa.

HALI:n mukaan esimerkiksi neuropsykologisesti oireilevien koululaisten perheissä tuen tarve voi olla nyt suuri.

”Kotitalousvähennyksen piiriin olisi otettava myös etäyhteyksin toteutettavat palvelut, joilla tavoitetaan tehokkaasti apua tarvitsevia ja jotka tuovat joustavuutta perheiden arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lisäksi kotitalousvähennyksellä olisi tuettava myös etäyhteyksin toteutettavan kuntoutuksen ja hoivan saatavuutta.”

HALI vaatii hallituksen budjettiriiheeltä toimia sen edistämiseen, että julkisten sote-palvelujen jonojen purkamiseen otettaisiin mukaan palveluja tarjoavat yritykset ja järjestöt. Yksi tällainen keino olisi järjestön mukaan antaa korotettu Kela-korvaus niille, jotka tarvitsevat lääkärin, hammaslääkärin tai suuhygienistin palveluita. Pitkiin jonoihin ei HALI:n mielestä tarvitse tyytyä.

”Yhdenkään potilaan ei pitäisi joutua jonottamaan terveyspalveluihin vain siksi, että yksityisiä ei haluta hyödyntää. Lapsiperheiden tuen saamista ei saa pitkittää sillä, ettei julkisen jonoille tarjota vaihtoehtoja. Koronan kurittama Suomi tarvitsee kaikkia sote-resurssejamme nyt kipeämmin kuin koskaan”, Rajakangas sanoo.

LUE SEURAAVAKSI: