Espoo on jättänyt Una-potilastietojärjestelmän kehityshankkeet ja Una-yhteisyrityksen. Espoon lisäksi myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote harkitsee Unasta lähtemistä.

Vaikeaksi kuvaamissaan sovintoneuvotteluissa Espoo on luopunut oikeudestaan tähän mennessä kehitettyihin Una-ohjelmistoihin sekä Una-yhteisyritykseen panostamistaan yli miljoonasta eurosta.

Yritys ostaa Espoon omistamat osakkeet, kun kaikki jäsenet ovat allekirjoittaneet suostuvansa järjestelyyn.

Tiedot käyvät ilmi Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta.

Espoo on ollut kaikissa kolmessa kärkihankkeessa mukana.

Modulaarista potilastietojärjestelmää kehittävässä Una-hankkeessa ja siitä vastaavassa in-house-yhtiössä on mukana 20 sairaanhoitopiiriä, yksi maakunta, neljä in-house yhtiötä ja useampi kaupunki.

Unalla on kolme kärkihanketta, Una Lomake, Una Ydin ja Una Kaari, joissa kehitetään sote-it-järjestelmäkokonaisuuteen yhteentoimivia osajärjestelmiä.

Espoo on ollut kaikissa kolmessa kärkihankkeessa mukana. Vuonna 2020 kaupunki kuitenkin päätti haluavansa irtautua niistä ja Una Oy:n omistuksistaan.

Kaupunginhallituksen kokousesityksessä todetaan, että Una-konsortiolla on ollut haasteita edistää kaikkia hankkeita. Syynä ovat konsortion jäsenten erilaiset intressit ja tahtotilat sekä aikatauluhaasteet.

Syys–talvella 2019 selvisi, että jäsenorganisaatioiden lähtötilanteet ja aikataulut ovat niin erilaisia, että suureen yhteishankintaan ei pystytä.

Espoo arvioi Una Kaari -hankkeen tilanteen muuttuessa loppuvuodesta 2019, ettei kaupunki tule saamaan hankkeen kautta alkuperäisten tavoitteidensa mukaista it-ratkaisua.

Toisaalta Espoo ei ole myöskään halunnut Hus-alueen Apotti-järjestelmän käyttäjäksi. Kaupunginhallitus päätti 6. huhtikuuta 2020, ettei Apottiin liitytä.

Espoon irtautumisen vuoksi on katsottu tarpeelliseksi uusia muidenkin jäsenten sopimukset.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote) kertoo omilla verkkosivuillaan, että myös Essotessa on harkittu kuulumista Una Oy:hyn.

– Oma asiakas- ja potilastietojärjestelmämme Aster on vasta suunnitteluvaiheessa, jonka jälkeen syksyllä päätämme käyttöönottoprojektiin siirtymisestä. Silloin tarve kuulumisesta Unaan poistuu ehkä Essoteltakin, Essoten tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen sanoo verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa.

Essoten tekee omat sopimuksensa Una oy:n kanssa vuoden 2021 loppuun saakka.

Pohjois-Savossa ja Kuopiossa puolestaan on päästy pilottivaiheeseen Tilannekuva Una -järjestelmän kanssa.

Cinian ja Unan yhteistyössä kehittämä Tilannekuva näyttää tiedot yhdessä näkymässä, mikä nopeuttaa ja helpottaa työtä.

Pohjois-Savon alueella on käytössä noin 25 erillistä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmää.