Stukin keräämissä annostilastoissa näkyy, että henkilökunnan säteilyannokset ovat pienentyneet jatkuvasti terveydenhuollon röntgentoiminnassa vuosituhannen alkuvuosista alkaen, kerrotaan Stukin terveydenhuollon uutiskirjeessä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Stuk tilastoi. Terveydenhuollon henkilökunnan röntgenkuvauksissa saamien syväannosten summa vuosina 2000-2020.

Kuvassa näkyvät syväannosten summat vuosittain terveydenhuollon röntgentoiminnassa. Vuoden 2020 syväannosten summaa on arvioitu kertomalla ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kertyneet annokset kahdella.

Syväannosten summat ovat olleet laskussa jo useamman vuoden ajan.

Annosten pieneneminen selittyy suurelta osin työtapojen parantumisella ja uusien säteilysuojelun kannalta optimoitujen laitteiden käyttöönotolla. Annosten lisäksi laskua on havaittu henkilökohtaisessa annostarkkailussa olevien henkilöiden lukumäärissä.

Osassa säteilyn käyttöpaikoista, joissa kertyy vain vähäisiä annoksia on luovuttu henkilökohtaisten annosmittareiden käytöstä ja siirrytty yhteiskäyttöisiin annosmittareihin. Tämäkin voi osaltaan pienentää syväannosten summaa.

Vuoden 2020 osalta on myös pohdittu, näkyvätkö uuden koronaviruksen vaikutukset vähentyneinä toimenpiteiden määrinä ja siten työntekijöiden säteilyannosten pienenemisenä

Henkilöannosekvivalentti Hp(10) eli syväannos tarkoittaa säteilyannosta 10 millimetrin syvyydellä kudoksessa tai muussa aineessa.

Terveydenhuollon röntgentoiminnassa syväannos mitataan suojainten päältä, jolloin efektiivinen annos on huomattavasti pienempi. Syväannosten summa vastaa kaikkien henkilökohtaisessa