Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Marja Lindqvist sai kollegaltaan kehuja erityisesti siitä, että hän jakaa osaamista ja vastuuta työyhteisössä. Häntä kiitetään myös alan kehityksen tuomisesta Keski-Suomen keskussairaalan keuhkosairauksien poliklinikalle.

– Yritämme pysyä mukana lääketieteen kehityksessä ja ottaa uusia hoitoja nopeasti käyttöön, vastaa Lindqvist saamiinsa kehuihin.

Keuhkosairauksien klinikassa otettiin esimerkiksi uudet biologiset astmalääkkeet käyttöön ensimmäisten joukossa Suomessa kaksi vuotta sitten.

– Saimme niiden avulla myös hyviä tuloksia.

Lindqvistin mielestä hyvä työyhteisö syntyy joustavuudesta, siitä että ei kaivauduta omiin poteroihin, vaan ollaan valmiita muuttamaan työtapoja tarpeen mukaan.

Klinikassa on ollut kova pula keuhkosairauksien erikoislääkäreistä. Pahimmillaan tilanne oli sellainen, että seitsemää erikoislääkärin virkaa hoiti kaksi erikoislääkäriä. Tällä hetkellä erikoislääkäreitä on kolme, ja neljäs paikka saadaan täytetyksi maaliskuussa. Sen jälkeen täyttämättä on vielä kolme erikoislääkärin vakanssia.

– Näillä resursseilla selviytyminen vaatii luovuutta ja mielikuvitusta. Käytännössä koko klinikan henkilökunnan työnjakoa on jouduttu miettimään uudelleen, myös työnkuvia on muutettu.

Esimerkiksi uniapneapotilaiden hoito on siirretty hoitajille niin, että lääkäri katsoo lähinnä hoitolinjaukset. Keuhkosairauksiin ja yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit ovat mukana poliklinikan hoitamisessa.

– 2–3 kollegan kanssa tässä opiskellaan yhdessä asioita, kertoo Lindqvist.

Hänen mukaansa poliklinikan työntekijät ovat kokeneet, että haastavaa työtä on mielekästä jakaa.

Lindqvistillä on kahdeksan vuoden tausta terveyskeskuslääkärinä, minkä hän uskoo näkyvän kokonaisvaltaisessa hoitotyössä ja moniammatillisuudessa.

– Taustani on antanut uskallusta hoitaa siinä ohessa muitakin sairauksia.

Suomen suurimman keskussairaalan keuhkoklinikan pahin ongelma on erikoislääkäripula. Sairaanhoitopiirin alueella on yli 280 000 asukasta, joiden keuhkosairauksien hoidosta vastaa nyt kolme erikoislääkäriä.

– Sairaalamaailma ei ole ollut kovin vetovoimainen työympäristö erikoistuvien nuorten lääkäreiden keskuudessa.

Kun Lindqvist vuonna 1996 lähti erikoistumaan keuhkosairauksiin, olivat työskentelytavat hyvin toisenlaiset. Hoito on muuttunut osastopainotteisesta poliklinikkapainotteiseksi.

20 vuotta sitten Keski-Suomen keskussairaalan keuhkoklinikassa oli vielä kolme osastoa. Oma keuhkosairauksien osasto lakkautettiin vuoden 2013 lopussa, ja se yhdistettiin sisätautien osastoon. Toimintakulttuurin muutoksen lisäksi myös hoidoissa on tapahtunut Lindqvistin mukaan todella paljon kehitystä: lääkehoito on kehittynyt ja esimerkiksi astmaatikot voivat paremmin, omahoito on kehittynyt.

– Olemme olleet vuosien ajan lujassa myllerryksessä. Tässä on tarvittu kaikilta joustoa ja muutoshalukkuutta.

Taustani terveyskeskuslääkärinä on antanut uskallusta hoitaa siinä ohessa muitakin sairauksia.