EU:ssa lääkeaineiden päätyminen vesistöihin on tunnistettu vaikeasti ratkaistavana ongelmana, koska jätevedenpuhdistamoissa ei pystytä erottelemaan lääkeaineita riittävän tehokkaasti.

Nyt tähän ongelmaan on saatettu keksiä ratkaisu Suomessa.

VTT ja Aalto-yliopisto ovat kehittäneet puupohjaisesta sellukuitulangasta edullisen ratkaisun sieppaamaan jätevesien kautta vesistöihin päätyviä lääkeaineita – erityisesti ehkäisypillerien etinyyliestradiolihrmonia.

– Hormonien kerääminen kannattaisi tehdä jätevedenpuhdistamoissa ja sairaaloissa, joissa käsitellään suurempia pitoisuuksia sisältäviä jätevesiä, joten niissä myös kerääminen olisi tehokkainta, kertoo erikoistutkija Hannes Orelma VTT:stä.

Hän kertoo tutkimusryhmä kehittävän puupohjaista, edullista materiaalia, jonka voisi heittää jätevedenpuhdistamon altaaseen tai kiinnittää suodattimeksi altaan putkeen, josta lanka sitten kerätään mekaanisesti.

– Se hävitetään polttamalla, mutta myös lääkeaineiden irrottaminen ja materiaalin uudelleenkäyttö on mahdollista, kertoo Orelma.

Yhdistämällä sellukuidun pintaan syklistä sokeria tutkijat loivat materiaalin, joka sieppaa tehokkaasti ehkäisypillereissä käytettävää etinyyliestradiolihormonia (EE2). Sykliset sokerit kiinnitetään kemiallisesti langan pintaan. Sokerin sisälle muodostuu tasku, johon lääkeaineet vettä hylkivinä pyrkivät tunkeutumaan.

Näin voidaan sitoa muutamassa minuutissa lääkeyhdisteitä vedessä turpoavan kuidun pintoihin ja onkaloihin. Yksi gramma kuitulankaa pystyi kokeiden mukaan sieppaamaan noin 2,5 milligrammaa hormonia.

Olisi mielenkiintoista päästä kokeilemaan tätä suuressa mittakaavassa.

Kehitystyössä on käytetty puusellusta valmistettua kuitulankaa, joka on tehty VTT:n kehittämällä menetelmällä syväeutektisten liuoksien (DES-liuottimet, Deep Eutectic Solvents) avulla. DES-liuottimet edustavat uutta orgaanisten liuottimien sukupolvea, jotka voivat olla hyvin ympäristöystävällisiä. Tässä tutkimustyössä käytettiin ympäristöystävällistä DES-liuotinta.

– Olisi mielenkiintoista päästä kokeilemaan sellulankojen hormoni- ja lääkejäämien puhdistustehoa jätevesistä suuremmassa mittakaavassa, toteaa Orelma.

VTT on patentoinut menetelmän ja testannut sitä laboratoriomittakaavassa. Tutkimustulokset on julkaistu BioMacromolecules-julkaisussa viime vuonna.

Hormonien ja muiden lääkeaineiden päätyminen vesistöihin on erityisen suuri ongelma Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa, joissa estrogeenihormonien pitoisuuksien on raportoitu yltävän jopa 0.83 mikrogrammaan litraa kohti.

Näitä hormoneja kutsutaan hormonihäiriköiksi, koska ne vaikuttavat kalojen sukupuoleen ja muuttavat uroskaloja naaraiksi.

EU:ssa lääkeaineiden päätyminen vesistöihin on yritetään estää jätevedenpuhdistamoilla aktiivilietealtailla, mutta osa kuitenkin pääsee läpi vesistöihin asti käsittelemättä.

Materiaalin kehitys alkoi vuonna 2015 VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteistyönä Tekesin eli nyikyisen Business Finlandin rahoitusavulla Design Driven Value Chains in the World of Cellulose II -projektissa.

Materiaalin kehitystyö ja suunnittelu jatkuu tällä hetkellä Suomen Akatemian tukemana täysin uudentyyppisiä biomateriaaleja kehittävässä FinnCERES-lippulaivaohjelmassa. Puhdas ilma ja vesi on yksi FinnCERES-lippulaivan tutkimuksellisista pääteemoista.

Lue myös: