Professori Jari Koistinaho on nimitetty HiLIFE-tutkimusinstituutin alaisen neurotieteen tutkimuskeskuksen johtoon.

Koistinaho siirtyy tehtäväänsä Itä-Suomen yliopiston kantasolututkimuksen ja farmakologian professorin virasta. Hän on valmistunut lääkäriksi Tampereen yliopistosta, jonne hän on myös tehnyt ikääntymistä käsittelevän väitöskirjansa.

Ulkomailla työskentelystä Koistinaholla on yhteensä yli seitsemän vuoden kokemus muun muassa Kalifornian ja Stanfordin yliopistoista sekä Karoliinisesta instituutista. Koistinaho on myös kolmen tutkimusperustaisen spin-off -yhtiön perustaja.

Uusi johtaja pääsee luotsaamaan neurotieteen tutkimuskeskusta uudessa ympäristössä, sillä keskus muuttaa Meilahden kampukselle vuoden 2018 alussa.

Muutto lisää keskuksen yhteistyömahdollisuuksia akateemisen lääketiedekeskuksen muiden toimijoiden, kuten Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja Aalto-yliopiston kanssa.

– Odotan innolla läheistä yhteistyötä neurotieteen alan paikallisten toimijoiden kanssa sekä laajempaa kansallista tutkimusyhteistyötä. Tavoitteenani on pitää neurotieteen tutkimuskeskus kansainvälisen tutkimuksen eturintamassa edistämällä tutkimusta ja opetusta, joka kannustaa keksintöihin ja uuden luomiseen, Koistinaho itse toteaa tiedotteessa.

Helsingin yliopisto perusteli Jari Koistinahon valintaa hänen merkittävillä saavutuksillaan neurotieteen alalta. Koistinahon nimityksen nähtiin myös tuovat uusia tutkimusmahdollisuuksia liittyen gliasolujen eli hermoston tukisolujen rooliin hermoston rappeumasairauksien synnyssä.

Koistinahon valinnan puolesta puhuivat myös hänen ansionsa uusien keksintöjen ja sovellusten kehittämisessä. Lisäksi häntä kiiteltiin selkeästä tieteellisestä näkemyksestä ja osallistavasta johtamistyylistä.

HiLIFE-tutkimusinstituutissa ilakoitiin nimitysuutisesta.

– Tämä on hyvä päivä neurotieteen tutkimukselle Helsingin yliopistossa. Olemme erittäin tyytyväisiä valintakomitean ja HiLIFEn kansainvälisen, tieteellisen ohjausryhmän toimintaan. Päätös valita Jari Koistinaho neurotieteen tutkimuskeskuksen johtoon oli yksimielinen, toteaa HiLIFE-tutkimusinstituutin johtaja Tomi Mäkelä.