Koronavirusepidemia ei vielä hellitä Suomessa, toteavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö STM.

Viikolla 19 epidemiatilanne on heikentynyt Suomessa joillakin alueilla ja paikallisesti hyvinkin nopeasti. Silti uusia tautitapauksia todettiin noin 70 prosenttia vähemmän kuin maaliskuussa viikolla 10, jolloin tapausmäärät olivat huipussaan.

– Viimeisen neljän viikon aikana tapausmäärien lasku on tasaantunut, ja myönteinen kehitys pysähtyi viikolla 18. Siten on edelleen perusteltua, että alueilla pidetään yllä tehokkaita ja kattavia keinoja tartuntojen estämiseksi samalla kun rokotukset etenevät ripeästi. Näin luodaan nykyistä paremmat edellytykset yhteiskunnan avautumiselle kesän aikana, todetaan THL:n ja STM:n tiedotteessa.

Aikuiset rokotettu heinäkuun loppuun mennessä

Koronarokotukset ovat edenneet hyvin koko maassa, kun 70 vuotta täyttäneistä jo 90 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen ja kaikista yli 16-vuotiaista 46 prosenttia. Kaikkien halukkaiden 16 vuotta täyttäneiden arvioidaan saaneen ensimmäisen rokoteannoksensa heinäkuun loppuun mennessä.

– Rokote suojaa hyvin koronavirustautia ja sen vakavia muotoja vastaan. Se ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Virusta esiintyy väestössä joka puolella maata. Siksi on tärkeää, että myös yhden tai kaksi rokoteannosta saaneet vielä huolehtivat turvaväleistä, käyttävät maskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita ja suosituksia viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Viime viikon aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin noin 1 400 uutta koronavirustapausta, mikä on alle 100 tapausta vähemmän kuin sitä edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus viime viikolla oli 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun edellisellä viikolla luku oli 27. Uusista tartunnoista noin 40 prosenttia todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa.

Viimeisen kahden viikon aikana raportoitiin lähes 2 900 uutta tapausta, mikä on vajaa 100 tapausta vähemmän kuin kahden edellisen viikon aikana. Tartuntojen ilmaantuvuus oli 52 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun kahden edeltävän viikon aikana ilmaantuvuus oli 54.

Arvioitu tartuttavuusluku on sama kuin viime viikolla, 0,8–1,0. Koko huhtikuun ajan arvioitu tartuttavuusluku oli alle yhden.

Tartunnat havaitaan yhä tehokkaasti

Viime viikolla koronavirustestejä tehtiin hieman edellistä viikkoa vähemmän, noin 111 000 kappaletta. Positiivisten näytteiden osuus testatuista oli entistä tasoa, eli noin 1,3 prosenttia. Osuus on kuitenkin edelleen pieni, mikä merkitsee sitä, että tartunnat havaitaan edelleen tehokkaasti.

Covid-19-potilaiden aiheuttama sairaalahoidon kuormitus oli suurimmillaan maaliskuun lopulla ennen pääsiäistä viikoilla 12 ja 13. Huhtikuun aikana erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilasmäärät pienenivät, mutta ovat viime viikkoon verrattuna jälleen nousseet.

– Tehohoidon tarve on pysynyt viime viikkoina jokseenkin ennallaan. Ennusteet tulevan viikon valtakunnallisista erikoissairaanhoito- ja tehohoitojaksojen lukumääristä ovat hieman laskeneet edellisen viikon ennusteista.

Eilen keskiviikkona tehohoidossa oli 26 potilasta, perusterveydenhuollon osastoilla 40 potilasta ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla 82 koronapotilasta. Yhteensä sairaalahoidossa oli 148 potilasta koronavirusinfektion vuoksi.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli eiliseen mennessä raportoitu yhteensä 929.