Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä liittyy osaksi Helsingin yliopistosairaalan (Hyks) erityisvastuualuetta ensi vuoden alusta.

Samalla Lahdessa toimiva Päijät-Hämeen sädehoitoyksikkö siirtyy osaksi Hyksin syöpäkeskusta.

Päijät-Hämeen liittyminen Hyksin erityisvastuualueeseen tietää arviolta yli 21 000 potilaskäyntiä enemmän Husissa ensi vuoden aikana.

Hyksin erityisvastuualueeseen kuuluvat entuudestaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sekä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea.

Suomessa on viisi erityisvastuualuetta, joiden vaativasta erikoissairaanhoidosta vastaa yliopistosairaala. Omat erityisvastuualueet ovat Helsingillä, Turulla, Tampereella, Oululla ja Kuopiolla.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on tähän saakka kuulunut Tampereen erityisvastuualueeseen.