Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyys on erinomaisella tasolla, eikä HVK toistaiseksi hanki lisää suojaimia. Ylläpitääkseen kotimaista tuotantoa HVK on valitsemassa tarjouskilpailun perusteella 2–5 kotimaista hengityssuojainten ja/tai kirurgisten maskien valmistajaa, joiden kanssa tehdään sopimus tuotantokapasiteetin ylläpidosta.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 750 000 kappaletta vuorokaudessa. Hengityssuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 10 000 kappaletta vuorokaudessa. Suojavaatteita arvioidaan kuluvan noin 45 000 kappaletta vuorokaudessa.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla on koronapandemian aikana täydennetty vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja perustuen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) HVK:lle antamiin hankintaesityksiin. Hankinnat on toteutettu hankintalain mukaisin menettelyin. Osa hankinnoista on toteutettu yhteistyössä yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa hyödyntäen dynaamista hankintajärjestelmää.

Riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti

Arvio suojainten riittävyydestä muuttuu epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä, ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti. Hoitokäytänteet voivat muuttua esimerkiksi virusvarianttien levitessä.

HVK ylläpitää STM:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta.

Lue seuraavaksi: