Huumekuolemia ilmoitetaan keskimääräistä enemmän pohjoisissa osissa Eurooppaa, raportoi Euroopan huumausaineiden seurantakeskus EMCDDA.

EMCDDA julkaisi tänään European Drug Report -julkaisunsa. Sen mukaan Suomesta ilmoitetaan väkilukuun suhteutettuna seitsemänneksi eniten huumekuolemia Euroopan unionissa.

– Vaikka erot selittyvät osin tarkemmilla tutkimusmenetelmillä, huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Huumekuolemat ovat ehkäistävissä olevia aikuisten ennenaikaisia kuolinsyitä, sanoo erikoissuunnittelija Sanna Rönkä THL:stä tiedotteessa.

Huumeisiin liittyvien kuolemien kokonaismäärä on lisääntynyt viiden vuoden aikana Euroopassa. Samaan aikaan huumepalveluiden kattavuus on huonontunut osassa EU-maita, opioidien käyttäjät ovat ikääntyneet ja heidän palvelutarpeensa kasvaneet.

Huumekuolemien ehkäisemiseksi EMCDDA esittää, että huumepalveluja tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä ja niiden tulee vastata huumeita käyttävien ihmisten tarpeisiin.

EMCDDA:n mukaan huumehoidon laaja kattavuus sekä tiedon jakaminen huumeita käyttäville henkilöille esimerkiksi sekakäytön riskeistä vähentäisivät huumekuolemia. Myös muut palvelut, kuten valvotut huumeiden käyttötilat, auttaisivat ehkäisemään yliannostuskuolemia.

Euroopan huumeraportin mukaan huolestuttavia merkkejä ovat heroiinin puhtauden lisääntyminen ja Euroopassa havaitut heroiinilaboratoriot.

Myös synteettisten, erittäin vahvojen opioidien sekä väärennettyjen bentsodiatsepiini-lääkkeiden kasvaneesta määrästä katukaupassa on havaintoja.

Näistä erityisesti lääkeväärennökset ovat huolenaihe myös Suomessa.