Terveydenhuollon ammattilaisia valvova viranomainen Valvira rajoitti viime vuonna lääkäreiden ammattioikeuksia 30 kertaa ja poisti lääkärin luvan kymmeneltä lääkäriltä.

Suurimpana yksittäisenä syynä lääkärioikeuksien poistolle tai rajoituksille on väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden epäasianmukainen määrääminen. Yleensä kyse on PKV-lääkkeistä, huumausaine­lääkkeistä, kuten ADHD:n hoitoon tarkoitetuista stimulanteista tai pregabaliinista. Lääkärit määräävät niitä väärin sekä omaan että potilaiden käyttöön.

– Yleensä kyse on siitä, että lääkäri määrää lääkkeitä ilman lääkinnällistä perustetta potilaille, joilla on lääkkeiden väärinkäyttöä. Eli esimerkiksi päihdeongelmaisille nuorille sitä, mitä he haluavat, sanoo ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen Valvirasta.

Joskus lääkäri määrää PKV-lääkkeitä itselleen.

– Se ei ole kiellettyä, mutta Valvira on linjannut, että väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä saa määrätä itselleen vain tilapäisesti, Liukkonen sanoo.

Julkisuudessa kovaa kohua ovat nostattaneet esimerkiksi tapaukset, joissa lääkärin oikeuksia on rajoitettu, koska hän on määrännyt potilailleen T3-kilpirauhashormonia.

– Tapaukset korostuvat julkisuudessa, vaikka niitä on ollut kymmenen vuoden aikana alle kymmenen, Liukkonen sanoo.

Valvira ei tarkkaile lääkäreiden toimintaa systemaattisesti, mutta ilmoituksia väärinkäytöksistä tulee viranomaiselle monia reittejä. Usein ilmoituksen tekee väärinkäytöksiä epäilevä apteekki, joskus myös työnantajat, vaikka työnantaja on velvollinen ratkaisemaan ongelmia ensisijaisesti itse.

– Työnantaja saattaa tehdä lääkäristä ilmoituksen, jos mitkään toimenpiteet työpaikalla eivät auta, tai lääkäri irtisanoutuu, eikä työnantaja voi enää vaikuttaa häneen.

Myös poliisi voi tehdä lääkäristä ilmoituksen, jos poliisin tutkima rikosepäily liittyy ammatinharjoittamiseen.

– Ilmoituksia tulee jonkin verran myös suoraan potilailta. Valvirassa sitten arvioidaan, kuuluvatko ilmoitukset meille, aluehallintovirastolle vai työpaikan omavalvontaan, Liukkonen sanoo.

Myös aluehallintoviranomainen (AVI) valvoo terveystoimijoita, mutta sillä ei ole toimivaltaa rajoittaa lääkäreiden ammatinharjoitusoikeutta.

Koska ilmoituksia tulee vuosittain satoja, Valviran pitää priorisoida ne, jotka ovat olennaisia potilasturvallisuuden kannalta.

Tällä viikolla mediassa uutisoitiin Uudellamaalla työskennelleestä lääkäristä, joka tuomittiin ehdolliseen vankeuteen potilaiden seksuaalisesta hyväksikäytöstä vastaanottotilanteissa. Useista kanteluista huolimatta Valvira ei rajoittanut tai poistanut lääkärin oikeutta toimia ammatissaan.

– Jos rikos tapahtuu ammatissa, lainvoimaisesta tuomiosta tulee merkintä Terhikkiin. Valvira harkitsee myös, onko sen lisäksi syytä muuten rajoittaa lääkärin toimintaa vai riittääkö esimerkiksi työnantajan ohjaus ja valvonta varmistamaan potilasturvallisuuden, Liukkonen selittää yleisiä periaatteita.

Lääkkeiden määrääminen itselle ei ole kielletty.

Päätökset vaativat Liukkosen mukaan jatkuvaa arviointia. Lopullinen päätös tehdään valvontalautakunnassa, jossa asiaa pohditaan muun muassa juridiselta ja lääketieteelliseltä kannalta. Valviralla on laaja tiedonsaantioikeus, eli tarvittaessa se voi kerätä tietoa lääkärin toimista eri lähteistä.

Lääkärin oikeus harjoittaa ammattiaan on kuitenkin vahva: sitä ei rajoiteta helposti.

– Lähtökohtana on potilasturvallisuuden varmistaminen, mutta koska samalla on kyse myös lääkärin perusoikeudesta harjoittaa ammattia, yritämme arvioida, mikä turvaamistoimenpide riittää. Ammatinharjoittamisoikeutta rajoitetaan aina vain siltä osin kuin se on välttämätöntä potilasturvallisuuden varmistamiseksi, Liukkonen sanoo

Käytännössä Valvira voi siis sallia lääkärin jatkavan ammatissaan, mutta esimerkiksi reseptinkirjoitusoikeutta rajoitetaan, tai lääkäri saa työskennellä palvelussuhteessa työnantajan valvonnassa, mutta ei itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä tehtyjen ilmoitusten määrä on kasvanut selvästi 15 vuoden aikana. Ilmiön takana näkyy päihdeongelmien lisääntyminen ja toisaalta ilmoituskynnyksen madaltuminen. Valelääkärikohujen jälkeen ilmoitusten määrä kasvoi huomattavasti.

– Rajoitussyyt ovat muuttuneet niin, että aiemmin lääkäreillä oli enemmän alkoholiongelmia, nykyään monipäihdeongelmia, joihin liittyy mielenterveysongelmia, Liukkonen sanoo.

Myös osaamisen ongelmia on enemmän.

– Ulkomailla koulutuksensa saaneet lääkärit ovat jonkin verran yliedustettuina osaamisen ongelmissa, mutta tapauksia on määrällisesti vähän. Tässä ryhmässä yliedustettuja ovat hammaslääkärit, Liukkonen sanoo.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 6.11.2020.