Hus hankkii yhteensä 11,5 miljoonalla eurolla uuden PCR-automaatiokokonaisuuden virusnukleiinihapon osoitustesteille Huslab-laboratorioon.

Laitteistoa käytetään veriteitse tarttuvien virusinfektioiden, HIV:n ja B- ja C-hepatiittien sekä herpes- ja polyomavirusten diagnostiikassa, kertoo Huslabin kliinisen mikrobiologian linjajohtaja, ylilääkäri Maija Lappalainen.

Husin nykyinen täysautomaattinen laitteisto on tulossa elinkaarensa päähän. Lappalainen kertoo, että tämä näkyy kymmenen vuotta sitten hankitun laitteiston toimintaepävarmuutena.

Uusi laitteisto nopeuttaa entisestään tutkimustulosten valmistumista hoitavan lääkärin käyttöön ja parantaa laboratorion palvelua hoitoyksiköille.

Automaatiolaitteiston hankintasumma kuulostaa hurjalta, mutta Lappalainen huomauttaa sen olevan varsin edistyksellinen ja monipuolinen analyysilaitteisto.

– Potilasnäytteissä on usein virusten nukleiinihappoa niin vähän, että sen läsnäoloa ei voida perinteisillä menetelmillä todentaa, joten nukleiinihappoa täytyy monistaa. Monistusmenetelmät ovat laboratorioissa yleisesti käytössä, enemmän tai vähemmän automatisoituina versioina.

Husiin hankittava laitteisto kykenee esikäsittelemään tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti monenlaisia näytelaatuja sekä suorittamaan varsinaisen monistusreaktion. Samoin se todentaa monistetun nukleiinihapon sekä siirtää tulokset suoraan laboratorion tietojärjestelmään vastattavaksi ilman manuaalisia työvaiheita.

Automaatiolaitteisto hankitaan Roche Diagnostics Oy:ltä.