Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri hankkii yhteensä 11,5 miljoonalla eurolla uuden PCR-automaatiokokonaisuuden virusnukleiinihapon osoitustesteille Huslab-laboratorioon.

– Laitteistoa käytetään veriteitse tarttuvien virusinfektioiden, HIV:n ja B- ja C-hepatiittien, sekä herpes- ja polyomavirusten diagnostiikassa. Näihin infektioihin on nykyään olemassa tehokas hoito, minkä vuoksi infektioiden varhainen diagnoosi on tärkeä. Varhaisella diagnoosilla ja hoidolla kyetään myös tehokkaasti estämään tartuntoja, Huslabin kliinisen mikrobiologian linjajohtaja, ylilääkäri Maija Lappalainen kertoo.

Herpes- ja polyomavirukset ovat tavallisia taudinaiheuttajia, jotka eivät yleensä aiheuta ongelmia terveille, mutta immuunipuutteisille potilaille virusten aiheuttamat infektiot voivat olla henkeä uhkaavia.

– Siksi meille on tärkeää saada tulokset nopeasti hoitoyksiköihin, Lappalainen toteaa.

Husilla on tähänkin asti ollut käytössä täysautomaattinen laitteisto, mutta se on tulossa elinkaarensa päähän. Lappalainen kertoo, että tämä näkyy kymmenen vuotta sitten hankitun laitteiston toimintaepävarmuutena.

Uusi laitteisto nopeuttaa entisestään tutkimustulosten valmistumista hoitavan lääkärin käyttöön ja parantaa laboratorion palvelua hoitoyksiköille.

Automaatiolaitteiston hankintasumma kuulostaa hurjalta, Lappalainen myöntää, mutta huomauttaa täysautomaattisen nukleiinihappoanalysaattorin olevan varsin edistyksellinen ja monipuolinen analyysilaitteisto.

– Potilasnäytteissä on usein virusten nukleiinihappoa niin vähän, että sen läsnäoloa ei voida perinteisillä menetelmillä todentaa, joten nukleiinihappoa täytyy monistaa. Monistusmenetelmät ovat laboratorioissa yleisesti käytössä, enemmän tai vähemmän automatisoituina versioina.

Husiin hankittava laitteisto kykenee esikäsittelemään tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti monenlaisia näytelaatuja sekä suorittamaan varsinaisen monistusreaktion. Samoin se todentaa monistetun nukleiinihapon sekä siirtää tulokset suoraan laboratorion tietojärjestelmään vastattavaksi ilman manuaalisia työvaiheita, Lappalainen kertoo.

– Jos potilasnäytteestä kyetään viruksen nukleiinihappoa osoittamaan, kyseessä on useimmiten joko tuore tauti tai aktiivinen infektio.

Automaatiolaitteisto hankitaan 5+2-vuotisella käyttökorvausperiaatteella solmittavalla sopimuksella Roche Diagnostics Oy:ltä. Uusi sopimus on Husille 11 prosenttia nykyisen laitteiston sopimusta edullisempi.