Husissa on otettu käyttöön automaattinen puheentunnistusjärjestelmä, joka vähentää tekstinkäsittelyn tarvetta sairaanhoitopiirissä merkittävästi. Hus on käynnistänyt tekstinkäsittelypalveluita koskevat yt-neuvottelut jo maaliskuussa ja vähennystarpeen on arvioitu olevan jopa 180 henkilöä.

Lopullinen määrä selviää neuvottelujen päätyttyä ja Apotin seuraavan käyttöönottovaiheen jälkeen marraskuussa 2020.

Husin mukaan yt-neuvottelujen aikana on kuitenkin myös kartoitettu mahdollisuuksia uudelleen kouluttaa ja sijoittaa työntekijöitä uusiin tehtäviin esimerkiksi osastonsihteeriksi, palvelutyöntekijäksi, laitoshuoltajaksi, vahtimestariksi tai ravitsemistyöntekijäksi.

– Pahoittelemme, että tekstinkäsittelijät ovat joutuneet tähän erittäin hankalaan tilanteeseen. Teemme parhaamme, jotta käynnissä oleva yt-menettely saataisiin hoidettua kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla, Hus Asvian toimialajohtaja Tuula Lasander sanoo tiedotteessa.

Hus Asvia on tukipalveluyksikkö, joka tuottaa sairaanhoitopiirille esimerkiksi laitoshuolto-, ruokailu- ja tekstinkäsittelypalveluja.

Helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa

Vuonna 2019 käyttöön otettu automaattinen puheentunnistusjärjestelmä muuntaa lääkärin sanelun suoraan tekstiksi. Järjestelmä välittää sanelijan puheesta muodostetun tekstin tekstinkäsittelijälle, jonka tehtäväksi jää ainoastaan oikoluku ennen tekstin tallentamista potilastietojärjestelmään.

Husin mukaan järjestelmä helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa hoitotyötä sekä parantaa potilasturvallisuutta. Potilaskertomus valmistuu puheentunnistuksen avulla viiveettä ja on heti hyödynnettävissä esimerkiksi jatkohoitopaikassa tai luettavissa Kanta-palvelussa.

Husin mukaan asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen ja prosessien kehittäminen on yksi sairaanhoitopiirin keskeisistä tavoitteista.

– Puheentunnistuksen käyttö ja muutoksen nopeus on yllättänyt meidät. Jo ensimmäisessä laajemmassa käyttöönottovaiheessa helmikuussa 2020 käyttöaste oli keskimäärin jopa 75 prosenttia, Lasander kertoo.