Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) tehtiin elinsiirtoja tehtiin vuonna 2021 yhteensä 420, joista 24 tehtiin lapsille.

Vaikka elinsiirtoja tehtiin paljon, siirtoa odottavien kokonaismäärä ei juurikaan ole vähentynyt.

Kaikki Suomen elinsiirrot on valtakunnallisesti keskitetty Husiin. Aikuispotilaiden elinsiirrot tehdään Helsingissä Meilahden tornisairaalassa ja lapsipotilaiden Uudessa lastensairaalassa.

Aivokuolleita elinluovuttajia oli vuonna 2021 kaikkiaan 119. Tavallisin kuolinsyy oli aivoverenvuoto. Elinluovuttajien keski-ikä oli 59 vuotta.

Miehiä luovuttajissa oli hieman enemmän kuin naisia. Kaikista elinluovuttajista 72 prosenttia luovutti enemmän kuin yhden elimen.

Munuaissiirtoja eläviltä luovuttajilta ennätysmäärä

Munuaissiirtoja eläviltä luovuttajilta on jo muutaman vuoden pystytty lisäämään aktiivisella koulutuksella ja tiedottamisella.

Ennätys tehtiin viime vuonna, yhteensä 46 siirtoa, joista osa uuden lain myötä tehtiin ystävältä ystävälle tai jopa nimettömän luovuttajan antamalla munuaisella.

Munuaissiirtoja tehtiin yhteensä 268, joista lapsille tehtiin 11 siirtoa. Munuaissiirrännäisistä 93 prosenttia toimii 5 vuoden kuluttua siirrosta ja 10 vuoden kohdalla noin 86 prosenttia.

Maksansiirtoja tehtiin myös ennätysmäärä 75, joista lapsille kuusi. Maksansiirroissa viiden vuoden eloonjäämisosuus on 83 prosenttia. Se on paras kaikissa Pohjoismaissa.

Haimansiirtoja tehtiin yhteensä 31. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta haimansiirrot tehtiin yhdessä munuaisensiirron kanssa. Hus on haimansiirroissa Pohjoismaiden suurin keskus.

Sydänsiirtoihin soveltuvia luovuttajia on ennätyksellisen vähän.

Sydänsiirtoja tehtiin yhteensä 22 aikuis- ja lapsipotilaille. Keuhkonsiirtoja tehtiin 24 aikuispotilaille.

“Viimeisen kahden vuoden aikana sydän- ja keuhkonsiirtoa odottavien potilaiden määrä on noussut ennätyksellisen suureksi. Samaan aikaan erityisesti sydänsiirtoihin soveltuvia luovuttajia on ennätyksellisen vähän”, sanoo professori, osastonylilääkäri Karl Lemström Sydän- ja keuhkokeskuksesta tiedotteessa.

DCDD-toiminnan pilotointi käynnistyi

Syyskuussa 2021 Husissa aloitettiin elinluovutus verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen eli donation after circulatory determination of death (DCDD), -toiminnan pilotointi. Siinä tehtiin kahdeksan munuaissiirtoa onnistuneesti. Pilotoinnin jälkeen toimintaa arvioidaan.

Pohjoismainen yhteistyö parantaa Husin mukaan akuutissa hengenvaarassa olevan maksan-, sydämen- ja keuhkonsiirtoa odottavan potilaan mahdollisuuksia saada sopiva elin ajoissa toisesta pohjoismaasta. Se voi myös olla ainoa keino munuaissiirtoon, jos potilas on odottanut siirrettä kauan tai on kehittänyt runsaasti vasta-aineita vieraalle kudoksella.

“Ilman tätä toimivaa ja hyvää yhteistyötä potilaiden kuolleisuus olisi merkittävästi suurempi”, kertoo Husin elinsiirtokirurgi Arno Nordin tiedotteessa.