Husin Syöpäkeskuksessa käynnistetään laaja yksilöllistetyn syövänhoidon tieteellinen lääkehoitotutkimus. Tutkimukseen otetaan pitkälle edennyttä syöpää sairastavia potilaita, joiden standardihoito on menettänyt tehonsa. Myöhemmin myös muissa yliopistosairaaloissa aloitettavaa tutkimusta tehdään yhteistyössä eurooppalaisten syöpäsairaaloiden kanssa.

Akateemisen tutkijaverkoston FinProve-lääkehoitotutkimuksessa pyritään myös löytämään olemassa oleville syöpälääkkeille uusia käyttöaiheita. Potilaan soveltuminen tutkimukseen selvitetään määrittämällä syöpäkasvaimen tai verenkierron syöpäsoluista mahdollisia kohteita täsmälääkehoidoille.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä merkittävimpien syöpälääkkeitä valmistavien yritysten kanssa. Yritykset antavat lääkkeet veloituksetta tutkimusryhmän käyttöön. Tutkimus kestää noin viisi vuotta.

Kun yleiset hoitokeinot eivät enää auta

Tutkimuksen tavoitteena on tarjota potilaille mahdollisuus uuteen hoitomuotoon tilanteessa, jossa tauti etenee standardihoidoista huolimatta.

”Aiemmat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet kokeellisen yksilöllistetyn lääkehoidon hyödyttävän osaa syöpäpotilaista. Nyt käynnistyvässä tutkimusohjelmassa selvitämme yksilöllistetyn lääkehoidon tehoa syöpäpotilaille, joille parhaat tavanomaiset hoidot on jo käytetty. Samalla pyrimme tunnistamaan uusia käyttöaiheita lukuisille tutkimuksessa käytettäville syöpälääkkeille, jotta mahdollisimman moni potilas voisi tulevaisuudessa hyötyä tutkimustuloksista”, sanoo Husin Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri, dosentti Johanna Mattson.

FinProve-tutkimus käynnistyy myöhemmin myös muissa Suomen yliopistosairaaloissa. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten syöpäsairaaloiden kanssa ja eri maiden tutkimusprotokollat on yhteensovitettu niin, että tutkimustuloksia voidaan analysoida myös kokonaisuutena. Näin pystytään nopeammin tunnistamaan mahdollisia uusia tehokkaita täsmälääkehoitoja syöpäpotilaille.

”Tutkimus mahdollistaa yksilöllisen hoidon uusilla menetelmillä ja syventää eurooppalaista tutkimusyhteistyötä. Tutkimuksen avulla pystymme paremmin takaamaan potilaille yksilöllisen ja uusimman hoidon”, sanoo Husin Syöpäkeskuksen Kliinisen lääketutkimusyksikön ylilääkäri ja FinProve-tutkimuksen kansallinen päätutkija, dosentti Katriina Peltola.

Yhteistyötä perustutkimuksen kanssa

Tutkimusohjelma tarjoaa mahdollisuuden myös tiiviiseen translationaaliseen tieteelliseen yhteistyöhön syövän perustutkijoiden kanssa. Tavoitteena on tunnistaa esimerkiksi hyvää hoitovastetta ennustavia ominaisuuksia kasvaimista.

Vaikka kyseessä on tutkijalähtöinen akateeminen tutkimusohjelma, tehdään sen piirissä myös tiivistä yritysyhteistyötä niin lääkealan yritysten kuin erilaisia diagnostisia palveluita tuottavien yritysten kanssa.

”Nyt alkava tutkimus on erinomainen esimerkki hankkeesta, josta hyötyvät erityisesti syöpäpotilaat, mutta samanaikaisesti myös syöpäsairaalat, syöpätutkijat ja yhteistyössä mukana olevat yritykset”, toteaa Eteläisen Syöpäkeskuksen johtaja, dosentti Mika Mustonen.