Hus Neurokeskuksen neurokirurgian yksikössä työskentelevä stimulaattorihoitaja Taina Lahti on valittu Vuoden auttajaksi. Valinnan teki Suomen Kipu ry:n jäsenistö, joka on palkinnut vuodesta 2003 alkaen henkilön tai tahon, joka on vaikuttanut myönteisesti kipua sairastavien elämään.

Vuoden Auttaja -palkintoja on vuosien saatossa jaettu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, vapaaehtoisille sekä muutaman kerran hoitotiimeille, ja siitä päättävät yhdistyksen jäsenet, eli potilaat.

Lahden valintaa vuoden auttajaksi perusteltiin sillä, että hänellä on potilaslähtöinen asenne hoitotyössä sekä kunnioitus potilaita kohtaan. Hän pyrkii löytämään ratkaisun stimulaattoriongelmiin, ja jos itse ei pysty auttamaan, hän vie asiaa pikaisesti eteenpäin auttaakseen potilasta. Hän näkee potilaat ihmisinä ja ymmärtää, että kipu on kokonaisvaltaista ja kivunhoitoon ei ole vain yhtä ratkaisua.

Taina Lahti kertoo Suomen Kipu ry:n tiedotteessa, että tunnustuksen saaminen tuntuu ihanalta.

– Olen todella liikuttunut tästä huomion osoituksesta. Oikeastaan tämä kunnianosoitus kuuluisi heille, joiden ”kipustimulaatiohoitopolulle” olen saanut osallistua, Lahti sanoo.

Lahti kertoo olevansa nyt unelmatyössään.

– Saan tehdä yhteistyötä taitavien yhteistyökumppaneiden kanssa ja erityisesti motivoituneiden potilaiden kanssa, jotka haluavat saada parhaan mahdollisen hyödyn stimulaatiohoidoista.

Lahti pohtii oppineensa itsekin työnsä ja siinä tehtävän yhteistyön kautta merkittäviä asioita hoitojen toimivuudesta, elämästä ja kivun hoidosta.

– Koen oman asiantuntijuuteni säilyvän vain jatkuvan kouluttautumisen kautta. Erityisesti potilaiden antama palaute on muovannut minua ihmisenä ja sairaanhoitajana, Lahti sanoo.

– Nykyisin suurin haaste on se, että olen menettänyt hoitajapulalle työparini. Työmäärä on ollut jo pitkään liian suuri yhdelle työntekijälle ja se näkyy siinä, että potilaiden on vaikea tavoittaa minua. Ja se taas tarkoittaa, että asioiden ja ongelmien käsittely viipyy, Lahti sanoo.

Neuromodulaatiolla tarkoitetaan erilaisten keskushermosto-oireiden lievitystä joko kohdennetun sähköstimulaation tai lääkepumppujen avulla. Pitkittynyttä neuropaattista kipua hoidetaan neuromodulaation keinoin yleensä selkäydinstimulaatiolla, jossa kohdennetaan sähköärsytystä selkäytimen takaosan päälle viedyn elektrodin kautta. Kipua välittäviä hermoratoja ikään kuin häiritään tai ruuhkautetaan, jolloin potilas voi tuntea kipualueella kevyttä tuntemusta, ”muurahaisten kävelyä”.

Tämä tuntuu yleensä potilaasta miellyttävämmältä kuin kivun aiheuttama tuntemus.

Elektrodin asennuksen jälkeen potilas testaa stimulaattoria noin viikon kotona. Jos potilas kokee saavansa riittävän lievityksen, asetetaan hänelle pysyvä impulssigeneraattori.

Neuromodulaatiohoidot eivät poista oireen aiheuttajaa, mutta ne lievittävät oireita. Se voi kuitenkin parhaimmillaan parantaa toimintakykyä niin paljon, että esimerkiksi kivun takia keskeytyneitä liikuntaharrastuksia voi taas jatkaa.

Suomessa kivuntutkimus ja -hoito menevät vauhdilla eteenpäin, ja potilaat saavat avun yhä uusista hoitomuodoista.