​​Ensimmäinen uuden koronaviruksen todennettu tartuntatapaus Suomessa maaliskuussa 2020 merkitsi monissa sairaaloissa rajoitteita opiskelijoiden kliinisiin harjoittelujaksoihin. Husissa päätettiin, että yliopistosairaalaan olennaisena osana kuuluva opetus jatkuu myös koronaepidemian aikaisessa poikkeustilanteessa.

– Erityisesti lääketieteen koulutuksen viidennen vuosikurssin opintojen turvaaminen osoittautui välttämättömäksi, jotta opiskelijat ovat kelpoisia toimimaan terveyskeskuksessa sijaisina. Siirtyminen etäopetukseen niihin soveltuvissa opetustilanteissa tapahtui hämmästyttävän nopeasti, Husin tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta ja hallintoylihoitaja Kaarina Torppa kertovat tiedotteessa.

Valtakunnallisesti yliopistosairaaloissa keskeytettiin tai peruttiin noin 1 650 kliinistä harjoittelujaksoa koronaepidemian takia. Husissa jouduttiin perumaan tai keskeyttämään 227 hoitotyön kliinistä harjoittelujaksoa. Oppilaitoksen tai opiskelijan aloitteesta peruuntui lisäksi sata harjoittelujaksoa. Lääketieteen perusopetuksen osalta Hus joutui perumaan tai keskeyttämään 208 kliinistä harjoittelujaksoa.

Koronaepidemian vaikutukset Husissa annettavaan opetukseen ja kliinisiin harjoitteluihin jäivät kuitenkin vähäisiksi. Opiskelijoita pyrittiin siirtämään eri yksiköihin opetussuunnitelmien vaatimukset huomioiden. Opiskelijoita myös rekrytoitiin työvoimaksi yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Hus mahdollisti opiskelijoiden kliiniset harjoittelut ja huolehti harjoittelussa olevien opiskelijoiden asianmukaisesta suojautumisesta sekä tarvittaessa mahdollisesta altistumisesta ja testaamisesta sekä harjoittelun potilasturvallisuudesta. Kevään 2020 aikana karanteeniin joutui 19 opiskelijaa altistuttuaan koronavirukselle käytännön harjoittelujakson aikana.

Husissa lähdetään syksyn opetuksessa liikkeelle normaalisti. Tilannetta arvioidaan kuitenkin aktiivisesti yhteistyössä yliopiston ja oppilaitosten kanssa. Opetuksessa huomioidaan ja korostetaan Husin ajantasaista ohjeistusta sairaalaan saapumisesta ja siihen liittyvistä käytänteistä ennen jokaisen opetus- tai harjoittelujakson alkua.

Mahdollisen koronavirusepidemian toisen aallon aikana opiskelijoita koskevat samat ohjeet ja säännöt kuin Husin muutakin henkilöstöä.

Lue lisää: ​