Mediuutiset kertoi huhtikuussa Husin antamasta vastauksesta, joka liittyi kansanedustajien tekemään selvityspyyntöön Husin järjestämästä long covid -symposiumista.

Kansanedustajat halusivat selvityksen myös siitä, miksi Husin linja long covidin ja ME/CFS-sairauksien hoidosta ja määrittelystä poikkeaa tärkeimpien kansainvälisten tahojen suosituksista ja WHO:n määritelmistä.

Husin mukaan koulutustilaisuuden ohjelma oli tieteellisesti perusteltu. Hus totesi vastauksessaan lisäksi, että koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikalla on hoidettu yli 400 koronaviruksen pitkäaikaisoireista kärsivää potilasta, eikä kahden vuoden aikana ole jätetty yhtään muistutusta hoidon sisällöstä tai laadusta.

Tämä on herättänyt ihmetystä long covid -potilaita edustavissa yhdistyksissä.

”Paljon on palautetta annettu. Tässä on vain sellainen juttu, että mikään laki tai asetus ei edellytä hoitoyksikköä käsittelemään avoimia palautteita. Ainoastaan hoitoon liittyvä muistutus tai kantelu on pakko käsitellä. Tiedän, että tosi moni potilas on tehnyt nimenomaan tämän avoimen palautteen eli se on käytännössä kirjautunut väärällä tavalla. Ja jos yksikkö ei välttämättä halua saada negatiivista palautetta, niin sitten sitä ei ole katsottu”, Suomen Covid -yhdistyksen puheenjohtaja Taija Rutanen sanoo.

Rutanen kertoo, että Mediuutisten jutun jälkeen yhdistykseen on tullut yhteydenottoja jäseniltä, jotka ovat olleet hämmentyneitä siitä, mihin heidän palautteensa on joutunut.

”Ne potilaat, jotka ovat meihin olleet yhteydessä, eivät ole saaneet palautteeseensa minkäänlaista vastausta. Virallisen muistutuksen tai kantelun tekeminen on aika raskas prosessi, eikä sairaalla ihmisellä välttämättä ole voimavaroja lähteä tekemään sellaista potilasasiamiehen kautta.”

Rutasen mukaan Husin klinikalla hoidetut potilaat ovat antaneet palautetta sekä hoidon sisällöstä että tavasta, jolla heihin on suhtauduttu. Potilaat ovat olleet tyytymättömiä esimerkiksi siihen, että heidän oireitaan on laitettu psyyken piikkiin.

Muistutusten määrä ei kerro koko totuutta

Myös Nadja Kiiskinen Suomen ME/CFS-yhdistyksestä kertoo, että palautetta Husille on ainakin yritetty antaa. Yhdistyksen jäseniä on hoidettu sekä toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla että koronan pitkäaikaisoireiden poliklinikalla.

”Virallisia muistutuksia ei välttämättä ole tehty. Mutta avointa palautetta on myös julkaistu”, Kiiskinen sanoo ja viittaa ME-median sivuilla julkaistuihin Husille osoitettuihin palautteisiin.

Kiiskinen kertoo, että ME/CFS-yhdistys on myös käynyt Husissa paikan päällä keskustelemassa.

”Toivoisi, että etenkin potilasjärjestöjen kautta tuleva palaute otettaisiin asiallisesti vastaan. Olisimme yhdistyksenä halukkaita jatkamaan yhteistyötä ja keskustelemaan potilaiden kokemuksista Husin kanssa.”

Nadja Kiiskinen lisää, että muistutusten määrä ei kerro koko totuutta hoidosta.

”Jos potilaat kokevat, ettei kaikki ole mennyt niin kuin on pitänyt, niin aika harvoin siitä tehdään virallinen muistutus. Se on tietysti harmi. Vertaistukiryhmissä ihmiset kertovat, etteivät he uskalla antaa palautetta suoraan, koska he pelkäävät saavansa negatiivisen ja epämotivoituneen potilaan leiman ja sitten ei ainakaan saa hyvää hoitoa.”

Palautteen käsittely on kiinni hoitoyksiköstä

Valvovien viranomaisten keinot reagoida potilaiden tekemiin palautteisiin ovat vähäiset, ellei palautetta ole tehty virallisesti. Jos potilas antaa avointa palautetta, on sen käsittely kiinni kunkin hoitoyksikön halusta ja toimintatavasta.

”Kaikissa tapauksissa tyytymättömyys ja huomiot tulevat aluehallintoviraston tietoon silloin, kun asia on kirjallisesti dokumentoitu, esimerkiksi muistutuksena, kanteluna tai valvontapyyntönä”, sosiaali- ja terveydenhuoltoyksikön päällikkö Pauli Kamsula Lounais-Suomen aluehallintovirastosta toteaa.

Jos palveluntuottajan vastaus muistutukseen ei potilasta tyydytä, hän voi hän tehdä kantelun aluehallintovirastoon.

”Avi voi harkintansa mukaan myös ryhtyä selvittämään valvonta-asiana mistä tahansa muusta kanavasta, kuten esimerkiksi lehdestä tai muusta mediasta, tietoonsa tullutta asiakas- tai potilasturvallisuuden vaarantumista”, Kamsula lisää.

Lue seuraavaksi: