Husin tukielin- ja plastiikkakirurgian yksikön käsikirurgian klinikka on hyväksytty eurooppalaisen käsikirurgian kattojärjestön FESSHin käsitrauma- ja replantaatiokeskukseksi vuosiksi 2021–2026.

FESSH, Federation of European Societies Surgery for Surgery of the Hand, koordinoi eurooppalaisen tason käsikirurgien koulutusta ja kongressitoimintaa.

– FESSH-diplomi on merkittävä saavutus meille. Kaikki FESSHin asettamat vaatimukset ovat nyt täyttyneet ja olemme iloisia, että meidät noteerataan tasavertaisena isojen traumakeskusten joukossa, sanoo käsikirurgian ylilääkäri Jorma Ryhänen tiedotteessa.

Euroopassa keskuksia on noin 80. Valinnassa painotetaan mikrokirurgista osaamista. Vaatimuksena on muun muassa, että yksikössä leikataan kolmessa kuukaudessa yli 40 käden monikudosvammatapausta ja yli kymmenen mikrokirurgista korjaustapausta. Yksiköllä pitää olla myös kansainvälistä julkaisutoimintaa ja kansainvälistä esitelmätoimintaa FESSHin piirissä tai muualla.

– Kun validointia haetaan, yksilöimme kirurgit ja heidän osaamiskokemuksensa ja leikkausmäärät. Sitoudumme myös siihen, että FESSH jossain vaiheessa auditoi meidät, Ryhänen sanoo.

Kansainvälisten keskusten välillä järjestetään muun muassa vaihtotoimintaa, jolloin ulkomaisia vastavalmistuneita kirurgeja tulee Suomeen seuraamaan leikkauksia.