Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) haki valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen välttämättömiin ICT-muutoksiin 39,9 miljoonaa euroa. 

Summa sisälsi Uudenmaan, erityisesti Länsi-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan, hyvinvointialueiden kanssa yhdessä sovittuja kehittämiskustannuksia, joilla olisi voitu ottaa käyttöön yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi avustusta kuitenkin vain viisi miljoonaa euroa.

Husin hallitus on kirjelmöinyt valtiovarainministerille, sosiaali- ja terveysministerille ja peruspalveluministerille, että summa on täysin riittämätön. Jos ICT-muutoksen kustannuksia ei korvata, ovat hyvinvointialueet arvioineet, ettei niillä ole mahdollisuutta ottaa vastaan palvelujen järjestämisvastuuta vuoden 2023 alussa.

Tämä vaarantaa vakavasti koko uudistuksen toimeenpanon suunnitellussa aikataulussa sekä Uudellamaalla että myös kansallisesti.

Uudenmaan tilanne poikkeaa muusta Suomesta erillisratkaisun takia. Vaikka Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki lainsäädännön perusteella ovat itsenäisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuussa, palvelujen rahoitusmalli tekee Uudenmaan toimijoista (hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja Hus) toisistaan riippuvaisia.

Uudenmaan toimijoiden välistä yhteistyötä on syytä tukea erilaisin yhteisin tietohallinnollisin järjestelmin.

Hus on tarjonnut hyvinvointialueille mahdollisuutta hankkia Husilta erilaisia tukipalveluja, mukaan lukien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Uudistus edellyttää siitä aiheutuvien muutoskustannusten korvaamisen Uudenmaan hyvinvointialueille ja Husille siinä määrin, että uudistuksen toimeenpanon suunniteltu aikataulu ei vaarannu.

Kehitettävillä yhteisillä ratkaisuilla saadaan myös taloudellisia ja toiminnallisia skaalaetuja verrattuna erillisiin ratkaisuihin. Sote-uudistuksen toimeenpanon onnistuminen edellyttää ICT-muutokseen haetun 39,9 miljoonan euron valtionavun saamista.

Lue seuraavaksi: