Lääkäreistä vain 46 prosenttia suosittelisi Husia työnantajana. Omaa yksikköä työpaikkana suosittelisi 79 prosenttia lääkäreistä.

Yhä useampi Husin työntekijä on valmis suosittelemaan omaa työyksikköään työnantajana, selviää Husin tämänvuotisesta henkilöstökyselystä. Koko Husia on kuitenkin valmis suosittelemaan työnantajana yhä harvempi.

Husin mukaan useimmilla kysymysalueilla on silti tapahtunut parannusta. Panostaminen johtamiseen ja esihenkilötyöhön näkyy tuloksissa.

"Henkilöstötutkimuksen tuloksissa näkyy suunnitelmallinen panostaminen johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen. Se, että johtamisen kehittäminen on noussut monien keskustelujen aiheeksi, on hyvä asia ja kertoo avoimesta keskustelukulttuurista. Vain keskustelujen kautta löydetään kipupisteitä ja päästään niitä korjaamaan”, sanoo henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri tiedotteessa.

Erityisesti tyytyväisyys on noussut oman työyksikön tai osaston johtamista sekä esihenkilön kannustusta ja tukea kohtaan. Myös päivittäisen toiminnan johtamisen ja organisoinnin koetaan parantuneen samoin kuin mahdollisuuden olla mukana omaa työtä koskevien muutosten suunnittelussa.

Oman työyksikön suosittelu työnantajana nousi edellisestä vuodesta ja oli nyt 78 prosenttia. Viime vuonna vastaava prosenttiosuus oli 76 prosenttia. Koko Husin suosittelu työnantajana on sen sijaan laskenut. Suosittelijoita vastaajista oli 59 prosenttia, kun vastaava luku edellisvuonna oli 65 prosenttia. Eri henkilöstöryhmien välillä oli myös eroja. Esimerkiksi lääkäreistä vain 46 prosenttia ja hoitohenkilökunnasta 50 prosenttia suosittelisi Husia työnantajana. Vuonna 2020 luku oli 50 prosenttia. Omaa yksikköä työpaikkana suosittelisi 79 prosenttia lääkäreistä.

”Henkilöstömme on keskimäärin hyvin tyytyväinen omaan työyksikköönsä ja sen toimintaan. Pandemiavuosi ei ole ollut helppo. Usein isossa organisaatiossa on helpompi arvioida omaa yksikköä, joka tunnetaan ja koetaan läheisenä", sanoo Sonkeri.

Henkilöstö on edelleen ylikuormittunutta

Koronapandemian jatkuessa sekä esihenkilöt että hoitohenkilöstö ovat olleet lujilla. Ylikuormituksen osalta Hus-tasolla ollaan lähes samalla tasolla kuin vuonna 2020, mutta hitaasti laskeva trendi kuitenkin jatkuu. Työkykyindeksi, joka koostuu jaksamisesta sekä kokemuksesta omasta työkyvystä työn fyysisiin sekä psyykkisiin vaatimuksiin nähden, on koko tarkastelujakson aikana pysynyt hyvällä yli neljän tasolla (asteikolla 1-5).

Ylihoitaja Marja Renholmin mukaan epävarmuus koronan kuormituksesta terveydenhuollolle on jatkunut läpi vuoden ja työvoiman saatavuus on iso haaste niin Husissa kuin koko sotealalla.

”Jatkuva varautuminen mahdolliseen koronatilanteen pahenemiseen kuormittaa myös henkilöstöä. Keväällä ja syksyllä henkilöstö osoitti suurta joustavuutta ja resilienssiä tilanteiden muuttuessa nopeasti. Olemme tyytyväisiä siihen, että 81 prosenttia henkilöstöstä kokee saaneensa riittävästi tukea työhönsä toisesta perättäisestä raskaasta koronavuodesta huolimatta”, Renholm sanoo.

Husin vuosittainen henkilöstötutkimus tehtiin nyt 16. kerran. Tutkimuksella kartoitetaan huslaisten mielipiteitä organisaation toiminnasta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista. Tänä vuonna kyselyyn vastasi noin 14  600 henkilöä eli vajaa 60 prosenttia kaikista huslaisista.

Lue seuraavaksi: