Husin hankintojen ympärillä on kuohunut jo pitkään. Kilpailuviraston on puuttunut siihen, että Husissa on merkittävä määrä kilpailuttamattomia, hankintalain kynnysarvon ylittäviä hankintoja ja muita hankintamenettelyn ulkopuolisia ostoja.

Sairaanhoitopiiri on viime vuodet ponnistelut hankintojen palauttamiseksi sääntöjen mukaisiksi.

Jostain syystä korjausohjelma ei ole edennyt suunnitelmien mukaan.

– Vuoden 2019 alussa aloitetussa laajassa hankintojen korjausohjelmassa on jo saatu aikaan paljon oikeita asioita. Lukuisista korjausliikkeistä huolimatta olemme kuitenkin myöhässä tavoitteesta, jonka mukaan kaikkien Husin hankintojen piti olla vaatimusten mukaisia vuoden 2021 loppuun mennessä, Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo tiedotteessa.

Sisäisen tarkastuksen huhtikuussa 2021 antaman raportin mukaan kaikkia säännösten vastaisia hankintoja ei ole vielä tunnistettu, vuodelle 2021 aikataulutetut hankinnat ovat myöhässä ja keskeneräisten hankintojen määrä ylittää arvioidun hankintapäätöskapasiteetin.

Uuden johtajan tehtävänä on parantaa hankintatoimen valvontaa.

Tilanteen hitaan korjaantumisen syyksi Hus nostaa ainakin sen, että koronaepidemia on työllistänyt hankintaväkeä poikkeuksellisen paljon. Vuonna 2020 kilpailutuksia valmistui yli 400 kappaletta, mikä on yli 200 enemmän kuin vuonna 2019.

Hankintatoimi kilpailuttaa koko Husin sekä Husin kunta-asiakkaiden hoito- ja yleistarvikkeiden, lääkintälaitteiden sekä kaluston ja palvelujen hankinnat.

Husin arvion mukaan hankintaongelmien perussyynä on kuitenkin ollut huono toimintakulttuuri ja johtaminen.

Nopeuttaakseen korjausohjelman etenemistä Hus Logistiikan alaisuudessa ollut hankintatoimi siirretään yhtymähallintoon. Ponnistusta johtamaan on nimitetty määräaikaisesti terveystieteiden tohtori, MBA Leena Koponen, joka siirtyy virkavapaalle Porvoon sairaanhoitoalueen johtajan tehtävästä.

– Uuden johtajan tehtävänä on parantaa hankintatoimen valvontaa ja huolehtia erityisesti siitä, että kertynyt hankintavelka puretaan mahdollisimman nopeasti, korostaa Tuominen.

Tehtävä kestää vuoden 2022 loppuun. Muutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia, eikä vaikutuksia asiakkaisiin.

Hankintatoimen tervehdyttämiseksi Hus siirtyi vuonna 2019 hajautetusta hankintamallista keskitettyyn malliin.

Marraskuussa 2019 Hus Logistiikan hankintojen vanha rakenne purettiin ja tilalle perustettiin seitsemän hankintakategoriaa sekä kilpailutustiimi. Hankintojen prosessikuvaukset ja toimintaohjeet on päivitetty, samoin hankintavastuita on selkeytetty.

Vuoden 2020 alusta lähtien on pyritty siihen, että mahdollisimman moni EU-hankintojen tarjouspyyntö- ja hankintapäätösluonnos on käynyt läpi sisäisen juridisen tarkastuksen. Kategoriapäälliköt tekevät vastaavan tarkastelun kansallisille hankinnoille

Hankintoihin on myös rekrytoitu uusia asiantuntijoita, ja hankintapalveluita on ostettu julkisiin hankintoihin erikoistuneilta toimistoilta kilpailutuksen tehostamiseksi.

Kaikki hankintapäätökset tehdään sähköisesti. Vuoden 2021 aikana on määrä tulla käyttöön hankintojen johtamista ja seurantaa tukeva uusi tietojärjestelmä.