Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ei perukaan hoitajille maksettavia tehtävälisiä. Asiasta päätti Husin hallitus kokouksessaan tänään maanantaina.

Husin hallituksen jäsen Sanna Vesikansa (vihr) kommentoi Twitterissä, että päätös oli yksimielinen.

”Saimme Hus-hallituksessa yksimielisen päätöksen tärkeässä ja monimutkaisessa asiassa. Hoitajien luvatut lisät maksetaan ja arvioidaan, miten saadaan yhdenvertaiset tehtävä- ja suoritelisien kriteerit koko henkilöstölle. Sisäisiä prosesseja myös parannettava jatkossa”, Vesikansa tviittasi.

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että Husin hallitus aikoo perua aiemmin tehdyt päätökset maksaa tiettyjen yksiköiden hoitajille lisiä.

Pää- ja kaulakeskuksessa, sydän- ja keuhkokeskuksessa sekä vatsakeskuksessa maksetut tehtävälisät ovat olleet ammattijärjestö Tehyn mukaan kymmenen prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta. Lisiä on maksettu syys- tai lokakuusta alkaen ja niitä on tarkoitus maksaa helmikuuhun 2022 saakka.

Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi käytti aiemmin otto-oikeuttaan ja katsoi, ettei tehtävälisiä voi maksaa vain osalle hoitajista ilman erillisiä neuvotteluja.

Nopeasti leviävän omikron-muunnoksen vuoksi Hus ilmoitti perjantaina nostaneensa valmiustasonsa korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen.

Tehy: ”Olemme tyytyväisiä”

Hoitajia edustava Tehy tiedotti lähettäneensä 15.12. Husin hallituksen jäsenille kirjeen, jossa se pyysi, ettei Husin hallitus peruisi jo tehtyjä yksikkökohtaisia päätöksiä.

Kyse on Tehyn mukaan ollut määräaikaisista tehtävälisistä ja osa lisistä on jo ehditty maksaa.

”Tehtävälisän maksuperusteena on kaikissa yksiköissä ollut kyseistä yksikköä koskeva erityinen hoitajapula sekä osastoilla aiheutunut ylikuormitus”, Tehyn kirjeessä todettiin.

Tehtävälisien poisto tai pienentäminen olisi Tehyn mukaan vaikuttanut suuresti hoitohenkilöstön motivaatioon ja murentanut luottamusta työnantajan toimintaan. Se olisi jopa voinut johtaa uusiin irtisanoutumisiin.

"Olemme hyvin tyytyväisiä, että Husin hallitus noudattaa lakia ja tehtyjä sopimuksia. Muunlainen päätös olisi ollut kestämätön”, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen nyt.

Rytkösen mukaan vaikuttaa siltä, että Tehyn aiemmin lähettämä kirje hallituksen jäsenille oli vaikutuksellinen ja hallitus oli valmis toimimaan vastoin Mäkijärven esitystä. Päätös koskee noin 600 hoitajaa.

"Toivomme, että Husin hallitus kiinnittää jatkossa erityistä huomiota johtamiseen ja sen lainmukaisuuteen. Tällainen johdon toiminta on omiaan heikentämään työmotivaatiota tässä vaikeassa koronatilanteessa. Tietoomme tuli jo, että eilisen aikana on tullut irtisanoutumisia Husista tämän johdosta”, Rytkönen muistuttaa tiedotteessa.

Syyskuussa Tehy kertoi sopineensa Husin kanssa paikallisesti tietyistä vuorokorvauksista. Hälytysraha on 150 euroa, samoin ylimääräisen vuoron korvaus. Vuosiloman siirrosta korvataan 450 euroa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tampereen yliopistosairaala Tays

Taysin korvaustaso aiempaa parempi

Tampereen yliopistosairaala Tays avasi viime viikolla uudestaan erillisen koronaosaston. Väärinkäsityksen vuoksi henkilöstölle lähetetyssä viestissä luvattiin, että koronaosastolle töihin siirtymisestä saisi enimmillään 600 euron korvauksen, jos työskentely kestäisi yli neljä viikkoa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoranen kuvailee virhettä ”puhtaasti yhden esihenkilön työtapaturmaksi”. Asiasta kertoi aiemmin Aamulehti.

”Se oli pienen porukan valmistelussa ollut asia. Luonnos oli lähtenyt sähköpostilla rajatulla alueella työntekijöille jakeluun. Se oli vasta valmisteluasiakirja, sen ei olisi pitänyt lähteä mihinkään.”

Ruoranen muistuttaa, että heillä on paikallinen sopimus. Viime viikolla ammattiliittojen kanssa on sovittu aiempaa paremmasta korvaustasosta.

Taysissa ei makseta varsinaista koronakorvausta, vaan kaikista erityisistä työaikajoustoista maksetaan korvaus. Periaate on, että potilasryhmät ovat yhdenvertaisia. Vaivannäkö hoitojärjestelyistä on samanlaista.

Ruoranen lisää, että mikäli koronapotilaiden hoitoon tehdään järjestelyjä, seuraa niistä usein ketjureaktio, joka aiheuttaa järjestelyjä muuallakin.

Lääkäreiden ja sairaanhoitajien lisäksi Taysissa työskentelee muun muassa röntgenhoitajia, kätilöitä, mielenterveyshoitajia ja lähihoitajia.

Tällaisia ovat Taysin korvaukset

Vuosilomansa peruva tai keskeyttävä työntekijä saa 200, 300 tai 400 euron korvauksen, riippuen siitä, perutaanko loma ennen sen alkua vai kesken loman. Ruorasen mukaan korvauksia on jouduttu maksamaan harvoin.

Työntekijöille maksetaan korvausta myös siirroista. Jos tehtäväkohtaisissa palkoissa on eroja, Tays maksaa korkeimman mukaan. Sairaanhoitajalle se tyypillisesti tarkoittaa 100 euron lisää.

Ruorasen mukaan he maksavat erityyppisiä joustokorvauksia hyvin. Useimmin tarvitaan korvausta nopeasti työpaikalle tulosta. Kaikkia ammattiryhmiä koskeva korvaus nostettiin 150 euroon.

Mikäli työnantaja pyytää hoitohenkilöstöä vaihtamaan työvuoroa, on korvaus 120 euroa. Jos vuoroja vaihdetaan kerralla kaksi tai enemmän, korvaus on 200 euroa.

Ylimääräisen työvuoron tekemisestä maksetaan hoitohenkilöstölle 90 euron korvaus ja lääkäreille päivystysvuoron muutoksesta 120 euroa.

Jos työvuoroon joutuu tulemaan yli kaksi tuntia aiemmin, korvaus on 60 euroa. Jos työvuoro ylittyy vähintään neljällä tunnilla, korvaus on 120 euroa.

Sote-alaa vaivaa työvoimapula ja vaatimuksia paremmista palkoista on kuultu paljon ja usein. Ruoranen muistuttaa, että alalta eläköidytään enemmän, kuin uusia työntekijöitä tulee. Myös lakisääteisiä vaatimuksia on enemmän.

”Epidemia tuo tähän varmasti omat sävynsä. Tehtävät eivät kaikilta osin houkuttele edes rahalla. Asetelma on vaikea.”

Pitkällä tähtäimellä Ruoranen ei usko, että pelkästään rahalla jaksamista ja työn houkuttelevuutta pystytään nostamaan, jos vaatimusten ja työn järjestämismahdollisuuksien epäsuhtaa ei korjata.