Husin yhteispäivystykset Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla varautuvat kesällä kysynnän vaihteluun ottamalla käyttöön palvelusetelin 20. kesäkuuta alkaen.

Päivystyspoliklinikoille hakeutuvilla potilailla on mahdollisuus saada palveluseteli, jolla he saavat hoitoa sopimuskumppaneina toimivilla yksityisillä lääkäriasemilla.

Palveluseteliä voidaan tarjota 18 vuotta täyttäneille potilaille, joilla on tiettyjä oireita tai tapaturmia, kuten hengitystieoireita, tai kun epäillään nilkan nyrjähdystä.

Palveluseteli on aina henkilökohtainen, ja se tulee käyttää tietyn ajan sisällä. Potilas maksaa sopimuslääkäriasemalla korkeintaan saman suuruisen käyntimaksun kuin hän maksaisi Husin päivystyspoliklinikan käynnistä.

– Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat voivat edelleen normaaliin tapaan hakeutua sairaaloiden päivystyspoliklinikoille. Kenenkään ei pidä olla hakeutumatta hoitoon odotettavissa olevan ruuhkan vuoksi, painottaa Harjola.

Haartmanin, Malmin, Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten kävijämäärän vaihtelua kesän aikana on vaikeaa ennustaa muun muassa lukuisten suurten yleisötapahtumien ja matkailun vuoksi.

– Haluamme taata, että potilaat eivät joudu jonottamaan päivystyspoliklinikalla lääkärille pääsyä kohtuuttoman kauan, kertoo pääkaupunkiseudun päivystyspoliklinikoista vastaava ylilääkäri Veli-Pekka Harjola Husista.

Päivystyspoliklinikoilla hoidetaan äkillisesti sairastuneet ja kiireellistä hoitoa vaativat potilaat, joiden hoito ei voi odottaa oman terveysaseman avautumista. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Päivystysavussa tehdään hoidon tarpeen arvio, ja soittaja ohjataan oikeaan hoitopaikkaan tai annetaan itsehoito-ohjeita.