Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johto näkee valmiuslain tarpeellisena. Vaikka koronavirustartuntojen ja sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän kasvu näyttää taittuneen Uudellamaalla, takeita tilanteen jatkumisesta ei ole.

Kokemus on osoittanut, että tilanne sairaaloissa voi muuttua hyvin nopeasti, Hus tiedottaa.

– Koronaviruspotilaiden määrä lisääntyi hyvin nopeasti Husin sairaaloissa reilu viikko sitten ja jouduimme siirtämään potilaita muihin yliopistosairaaloihin hoidettavaksi. Myös henkilökunnan sairastumiset tai koronavirukselle altistumiset ja niitä seuraavat karanteenit voivat vaikeuttaa yksiköiden toimintaa äkillisesti, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotteessa.

Husissa on pyritty turvaamaan toimintaa loppuvuoden aikana erinäisin toimenpitein. Työntekijäjärjestöjen kanssa on neuvoteltu lisätyökorvaukset sekä päätetty jatkaa hälytysrahan maksamista joustavammin. Näiden avulla pyritään hoidon turvaamiseen joulun ja uuden vuoden aikaan.

Husin johdon kanta on, että valmiuslaki tarvitaan, koska sen avulla voidaan turvata terveydenhuollon resurssien lisäys koronatilanteen mahdollisesti heiketessä joulun ja vuoden vaihteen aikana. Lisäksi valmiuslaki on tarpeellinen, koska se mahdollistaa voimakkaammat rajoitustoimenpiteet, kuten esimerkiksi ravintoloiden sulkemisen, tiukemmat kokoontumisrajoitukset ja liikkumisrajoitukset. Näitä rajoituksia tarvitaan, jos tartuntojen määrät lähtevät uudelleen kasvuun.

– Sairaaloissa ei ole joulun ja vuodenvaihteen aikana ylimääräistä reserviä ja tiukan paikan tullen ainoa keino turvata kiireellinen potilashoito on kutsua henkilökuntaa töihin vuosilomalta. Ilman valmiuslakia emme voi tätä tehdä velvoittavasti. Viiveisiin ei ole varaa. Toki toivon, että tähän äärimmäiseen keinoon ei tarvitse turvautua. Henkilökunta on lomansa ansainnut, sanoo toimitusjohtaja Juha Tuominen.