Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä suunnitellaan Orton Oy:n osakkeiden ostamista.

Invalidisäätiö on tarjonnut Husille mahdollisuutta ostaa Ortonin osakkeet edellyttäen, että sairaalatoiminta jatkuu Invalidisäätiön omistamassa sairaalassa Ruskeasuolla.

Orton profiloi itsensä tuki- ja liikuntaelinsairauksien, kivunhoidon, silmätautien ja terapiapalvelujen erityisosaajaksi. Sen asiakkaina on ollut kuntia, kuntayhtymiä, vakuutusyhtiöitä ja yksityisiä kansalaisia. Yhtiön on tähän asti kokonaan omistanut Invalidisäätiö.

Ortonin liikevaihto oli 16,8 mijoonaa euroa vuonna 2016. Tilikauden tulos oli voimakkaasti tappiollinen – tappiota kertyi 1,8 miljoonaa euroa.

Orton työllisti viime vuonna 209 henkilöä.

Husia kauppa kiinnostaa, koska se haluaa olla keskeisin erikoissairaanhoidon palveluntuottaja pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Hus myös pyrkii parantamaan kilpailukykyään, sillä se havittelee enemmän potilaita Hus-alueen ulkopuolelta. Parempi menestys valinnanvapauspotilaiden hoitamisessa edellyttää Husilta kuitenkin kapasiteetin lisäystä.

Yksi keino kapasiteetin kasvattamisessa on jo olemassa olevan yhtiön ostaminen osaksi konsernia.

Husin tietojen mukaan Ortonin omistuksesta on ollut kiinnostunut muutkin toimijat.

Hus katsoo, että Ortonin nykyisen toiminnan volyymi yhdistettynä Husin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin lisätä valinnanvapauspotilaiden määrää riittävät kannattavan liiketoiminnan rakentamiseen.

Ensi alkuun Hus on sijoittamassa Invalidisäätiön sairaalaan silmätautien poliklinikka- ja leikkaustoimintaa, kunnes silmätautien toiminnoille pystytään osoittamaan uutta tilaa. Tämän jälkeen kiinteistöön sijoittuisi käsikirurgian toimintoja.

Lisäksi Ruskeasuolle sijoittuisivat kipupoliklinikan toimintoja ja neurokirurgian selkäkeskuksen toiminnot.

Hus harkitsee ostavansa 90 prosenttia Ortonin osakkeista 1,3 miljoonalla eurolla. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee asiaa ensi maanantain kokouksessaan.

Samassa yhteydessä hyväksyttäväksi tulisi vuokrasopimus Invalidisäätiön kanssa. Hus vuokraisi Invalidisäätiöltä reilut 9 000 neliötä kymmeneksi vuodeksi. Kokonaisvuokrakustannukset olisivat 2,2 miljoonaa euroa vuodessa.