Terhokodin ongelma kiertyy kysymykseen, miksi kodissa on runsaasti tyhjiä huoneita, vaikka hoitoa tarvitsevia potilaita olisi paljon. Terhokodin aikaisempi ylilääkäri Juha Hänninen ja Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen ovat Twitterissä olleet eri mieltä siitä, ovatko Husin maksusitoumukset Terhokotiin vähentyneet vai lisääntyneet.

Tuomisen mukaan ne ovat lisääntyneet, mutta Hännisen mukaan käytännössä hoitopäivät ovat vähentyneet, koska potilaat tulevat nykyisin Terhokotiin vain pariksi päiväksi aikaisemman parin viikon sijaan.

Hänninen kertoi sunnuntaina Helsingin Sanomissa saaneensa viestejä Husin väsyneiltä lääkäreiltä, jotka ovat kirjoittaneet kuoleville potilailleen lähetteitä Terhokotiin, mutta Hus on antanut lähetteille hylkääviä päätöksiä.

Eilen maanantaina Hus lähetti tiedotteen, jossa se pui Terhokodin ongelmatiikkaa omasta näkökulmastaan. Viesti on, että Husista myönnetään maksusitoumukset Terhokodin vuodeosastohoitoon valtakunnallisten kriteerien mukaisesti.

– Määrät ovat lievässä nousussa ja maksusitoumuksia on hylätty hyvin vähän. Lyhyissä hoitojaksoissa on usein kyse kotisaattohoidon palveluiden käyttämisestä, Hus tiedotti.

Terhokodin vuodeosastohoidon maksusitoumusten myöntäminen siirtyi kunnilta Husin vastuulle kesken vuotta 2015. Terhokodin vuodeosastohoitoon Husin maksusitoumuksella lähetettyjen potilaiden määrä on viimeisen neljän vuoden aikana vaihdellut 181:n ja 224:n välillä. Laskennallinen ennuste kuluvalle vuodelle toteutuneen käytön perusteella ennustaa lähetettyjen potilaiden määrässä lievää nousua.

Vuonna 2018 Husista lähetettyjen potilaiden määrä oli muita vuosia pienempi.

– Tähän vaikutti erityisesti 15-paikkaisen Villa Glimsin avautuminen Espoossa, kertoo toimialajohtaja Johanna Mattson Husin Syöpäkeskuksesta.

Hus-alueen ympärivuorokautisen kotisairaalaverkoston laajentumisen myötä yhä useampi potilas voi halutessaan olla mahdollisimman pitkään kotona ja siirtyä saattohoitokotiin tai saattohoito-osastolle aiempaa myöhäisemmässä vaiheessa, Hus muistuttaa.

Potilas tarvitsee Husista maksusitoumuksen Terhokodin vuodeosastolle vaativan erityistason saattohoitoon, jonka kriteerit ovat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suositusten mukaisia. Terhokodilla on myös avohoidon palveluita, joihin kunnat myöntävät maksusitoumukset. Muun saattohoidon pääkaupunkiseudun kunnat hoitavat omana toimintanaan.

Potilasta hoitava lääkäri päättää yhdessä potilaan kanssa, milloin lähete Terhokotiin tehdään. Lähetteen yhteydessä tehdään maksusitoumuspyyntö Husin Palliatiiviseen keskukseen, jonka lääkäri käsittelee lähetteen ja maksusitoumuspyynnön.

Husin laskujen mukaan vuodesta 2016 alkaen ja 18. syyskuuta 2020 mennessä Husin palliatiivisessa keskuksessa on hylätty yhteensä 27 maksusitoumusta. Samaan aikaan Husista on myönnetty maksusitoumukset Terhokotiin lähes tuhannelle potilaalle.

– Eniten, 12 kappaletta, maksusitoumuksia on hylätty sen vuoksi, että STM:n suosituksen mukaiset kriteerit eivät ole täyttyneet. Kuluvana vuonna on hylätty yksi maksusitoumus, kertoo Mattson.

Hus kiistää Juha Hännisen näkemyksen Terhokodin hoitopäivien vähenemisestä. Tiedotteen mukaan myös hoitopäivien lukumäärä on ollut viime vuosina noususuuntainen lukuun ottamatta vuotta 2018. Hoitopäivien kokonaismäärä ja hoitopäivien määrä potilasta kohden on myös pysynyt vakaana.

Poikkeus on kevään koronavirusepidemian aikaa.

– Täysin selkeitä syitä tähän ei ole tiedossa. Epidemian aikana potilassiirtoja on saattanut hidastaa koronavirustestaus, sillä Terhokotiin siirron edellytyksenä on ollut oireisilla potilailla negatiivinen testitulos. Saattaa olla, että vierailurajoitukset ovat myös osaltaan lisänneet halukkuutta saada hoitoa kotona, sanoo Mattson..

Lyhyiden eli 1–2 vuorokautta kestäneiden hoitojaksojen osuus on ollut kuluvana vuonna 14 % kaikista hoitojaksoista. Näistä potilaista 8 prosenttiyksikköä on siirtynyt Terhokotiin kotisaattohoidosta ja 6 prosenttiyksikköä muista hoitopaikoista.

–Tässä näkyy toimintaympäristön muutos. Laajentuneen ympäri vuorokauden toimivan kotisairaalaverkoston myötä yhä useampi potilas voi halutessaan olla mahdollisimman pitkään kotona, sanoo Mattson.

Hus on asettanut selvityshenkilön tekemään selvityksen Uudenmaan saattohoidon tilanteesta ja keinoista, millä turvataan erityistason saattohoito.

Selvitys valmistuu lokakuun loppuun mennessä.