Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut sairaanhoitopiirejä nostamaan tehohoidon kapasiteettia. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus kertoo valmistautuvansa lisäämään tehohoitokapasiteetin tarvittaessa yli kaksinkertaiseksi muun muassa ”muuntamalla valvontatasoisia paikkoja, heräämötiloja ja leikkaussaleja asteittain väliaikaisiksi teho-osastoiksi”.

Potentiaalia on yhä kasvattaa kapasiteettia tästäkin.

– Lähdemme valmiusjohtamisessa siitä, että varaudumme pahimpaan. Selvitämme kaikki mahdollisuudet kasvattaa kapasiteettia edelleen, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotteessa.

– Koronavirusepidemiaan varautuminen on täydessä käynnissä. Tehohoidon järjestelyitä tehdään parhaillaan ja koronaviruspotilaiden sijoittaminen eri erikoisalojen sisällä on ohjeistettu. Vuodeosastoja otetaan tarvittaessa koronaviruspotilaiden käyttöön, tiedotteessa todetaan.

Kapasiteetin kasvattamiselle on tarve etenkin Uudellamaalla, joka on koronavirusepidemian keskus Suomessa. THL antoi keskiviikkona tuoreimman ennusteensa, jonka mukaan noin 11 300 ihmisen arvioidaan tarvitsevan Suomessa sairaalahoitoa koronavirusepidemian vuoksi. Heistä tehohoitoa tarvitsisi skenaarion mukaan 3 600 potilasta.

Ennustettu hoidon tarve jakautuu luonnollisesti koko epidemia-ajalle, joka kestää kuukausia. Epidemian hidastamiseen – ja pitkittämiseen – tähtäävät myös Suomen erilaiset rajoitus- ja karanteenitoimet. Näin pyritään varmistamaan terveydenhuollon resurssien riittävyys, jonka tartuntojen valtava kertarysäys haastaisi.

Suomen Tehohoitoyhdistyksen tietojen mukaan normaaliolojen tehohoitopaikkoja on Suomessa 374, minkä lisäksi sairaalat ovat ilmoittaneet 53 lisäpaikasta. Soittokierros sairaanhoitopiireihin kuitenkin osoitti, että tilanne on tosiasiassa tilastoja valoisampi. Esimerkiksi Kys on ilmoittanut 26 tehohoitopaikasta, mutta osastoilta paikkoja löytyy 35 ja leikkaussaleista 14 lisäpaikkaa. Myös Tyksissä tehohoitokapasiteetti on kymmeniä paikkoja suurempi kuin ilmoitettu luku.

Hus muistuttaa, että koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa koronaviruspotilaita kohortoidaan eli sijoitetaan ohjatusti Husin sairaaloissa.

– Potilaat jaetaan kolmeen ryhmään noudattaen Husin voimassa olevaa määritystä: vahvistetut koronaviruspotilaat, koronavirusepäilyt ja negatiiviset. Eri ryhmiin kuuluvat potilaat pidetään toisistaan erillään. Myös kokonaisia vuodeosastoja voidaan tarvittaessa ottaa koronaviruspotilaiden käyttöön.

– Ohjatulla sijoittamisella suojataan sairaaloissa olevia muita kuin koronaviruspotilaita sekä henkilöstöä ja estetään epidemian leviämistä sairaaloissa. Myös potilaiden siirrot Husin sairaaloiden ja osastojen välillä minimoidaan, Hus kertoo.