Pilottien ja katkeilevien hankkeiden maailmassa hyväksi havaitun toiminnan vakinaistaminen on uutinen. Hus Syöpäkeskus ja Metropolia ammattikorkeakoulu kertoivat tänään vakinaistavansa yhteisen syöpäsairaanhoitajien koulutuksensa.

Kumppanit ovat toteuttaneet EmCaN-koulutusmallin mukaista syöpäsairaanhoitajien koulutusta vuodesta 2014.

– Pidän tätä koulutusmallia yhtenä parhaista 2010-luvun saavutuksistamme. Tämä on osoittautunut menestystarinaksi, Hus Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson sanoo tiedotteessa.

Koulutusmalli on kerännyt kiinnostusta ulkomaita myöten. Husia on muun muassa pyydetty esittelemään mallia ensi kesänä eurooppalaisessa syöpäsairaaloiden tieteellisessä kongressissa.

Koulutus on Hus Syöpäkeskuksen johtavan ylihoitajan Vuokko Kolhosen mukaan myös rekrytointivaltti. Monet mainitsevat töihin hakiessaan olevansa kiinnostunut Taitava hoitaja -valmennusohjelmasta, joka on osa koulutusmallia.

Kyseessä on systemaattinen, koko urapolun kattava koulutus.

– Sillä on varmistettu, että koulutus ei jää pirstaleiseksi. Näin päästään myös lähelle niitä haasteita ja kehittymistarpeita, joita työelämässä on, Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola sanoo.

Opiskelu tapahtuu työn ohessa. Se on monimuotoista ja sisältää työpaikalla oppimista, luentoja, ryhmätyöskentelyä, simulaatioita, seminaareja ja verkko-opiskelua.

Koulutukseen osallistuvien omaa asiantuntijuutta ja osaamista hyödynnetään myös osana pedagogisia ratkaisuja.

..

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla tänne saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.

Lue myös: