Hyksin lastenpsykiatrian syömishäiriöyksikössä on saatu huomattavasti vähennettyä syömishäiriöpotilaiden osastohoidon tarvetta, Hus kertoo.

Vuoden 2015 elokuussa toimintansa aloittaneessa syömishäiriöyksikössä hoidetaan 6–12-vuotiaita lapsia. Yksikkö toteuttaa soveltuvin osin perhekeskeistä hoitomallia, joka on kehitetty Maudsleyn klinikalla Lontoossa laihuushäiriötä sairastaville nuorille.

Perhekeskeisen avohoitomallin soveltamisen myötä sairaalassa toteutetut osastohoitojaksot ovat lyhentyneet. Vuonna 2014 osastolla hoidettiin seitsemän syömishäiriöistä lasta keskimäärin 51 vuorokautta. Vuonna 2015 osastohoitoa tarvitsevia lapsia oli 14 ja hoitojakson pituus keskimäärin 41 päivää.

Vuonna 2016 syömishäiriöyksikössä hoidettiin avohoidossa 48 potilasta. Kahdeksan potilasta tarvitsi sairauden vaikeimmassa vaiheessa osastohoitoa, mutta keskimääräinen osastojakso oli lyhentynyt 27 päivään.

Laihuushäiriötä eli anoreksiaa tai bulimiaa sairastaa noin 2 % väestöstä. Syömishäiriöt lapsilla ovat verrattain harvinaisia, mutta ne lisääntyvät nuoruusikään tultaessa.

Hyksin lastenpsykiatriassa on viime vuosina hoidettu lisääntyvästi syömishäiriöihin sairastuneita potilaita.

Hoitoaika lastenpsykiatrisessa syömishäiriöyksikössä on keskimäärin ½–1 vuotta.